De zwaluwen neêr gestreken... (1911)

Index Recensies