Waarom zou u donateur worden van het Louis Couperus Genootschap? Hieronder een aantal redenen ter overweging:

Dus:

Ja, ik word donateur van het Louis Couperus Genootschap. Ik betaal € 25 per jaar* en ontvang twee keer per jaar Arabesken. Het tijdschrift van het Louis Couperus Genootschap. Bovendien krijg ik korting op de activiteiten van het Genootschap.

Naam:
Voorletters:
Titel:
         Mevrouw         De heer   
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoonnummer:
E-mailadres:

Ik maak minimaal € 25* over na ontvangst van de factuur.

*Een hogere bijdrage is natuurlijk zeer welkom. Donateurs die in het buitenland wonen betalen in verband met hogere portokosten € 35.  Als u zich aanmeldt, dan krijgt u in ieder geval de laatst verschenen Arabesken toegestuurd.

Alle persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld en zullen nooit ter beschikking worden gesteld aan derden.