Een nieuwe biografie van Couperus

We hebben er precies dertig jaar op moeten wachten, maar in de tweede week van november is het eindelijk zover: dan ligt er een nieuwe biografie van Louis Couperus in de boekwinkel. [...]

Peter Hoffman – ‘Couperus was géén dandy, géén narcist… en géén naturalist’

test

Arabesken nr.47 verschenen

Op de omslag van het nieuwe nummer van Arabesken staren ons de verleidelijke ogen van Margaretha Geertruida Zelle, beter bekend als Mata Hari, aan. Caroline de Westholz, voorzitter van het Louis Couperus Museum dat dit jaar zijn twintigjarige bestaan viert, vraagt zich af of Louis Couperus en deze femme fatale par excellence elkaar ontmoet kunnen hebben. Zij waren immers in dezelfde tijd in het mondaine Nice...

Arabesken nr. 47

Arabesken nr.47, juni 2016

test

Brieven van en aan Elisabeth Couperus-Baud

Tijdens de Genootschapsdag, op zondag 17 april, presenteerde Dick van Vliet zijn nieuwe boek Dienstbaar tot het einde. Brieven van en aan Elisabeth Couperus-Baud 1923-1958. Elisabeth Couperus-Baud (1867-1960) was zonder meer de belangrijkste vrouw in het leven van Louis Couperus. Zij was zijn nichtje, echtgenote, secretaris en ten slotte weduwe, 'dienstbaar tot het einde'. Maar wie was zij echt? Hoe heeft zij Couperus' literaire nalatenschap beheerd en hoe klonk haar stem op papier? Dankzij deze correspondentie, die nu voor het eerst in druk verschijnt, kunnen we ons daar een beeld van vormen.

Couperus Museum 20 jaar: jubileumtentoonstelling

In 2016 viert het Louis Couperus Museum zijn twintigjarig bestaan. Dit wordt gevierd met de jubileumtentoonstelling 'Van ZERO tot kleine zielen'. Bezoekers vragen zich dikwijls af of Couperus ook daadwerkelijk gewoond heeft in het huis waar het schrijversmuseum nu twintig jaar is gevestigd. Als deze vraag vervolgens ontkennend wordt beantwoord, dan is de vraag vaak: waarom koos het museum dan domicilie aan de Javastraat? Dit leidde tot het idee om een expositie te organiseren over de geschiedenis van het huis.

Genootschapsdag 2016

De jaarlijkse dag voor de donateurs het Louis Couperus Genootschap vindt plaats op zondag 17 april in de Paleiskerk, Paleisstraat 8, in Den Haag. Frans van der Linden houdt de lezing 'Drie Hagenaars en één Amsterdammer in het literaire leven van Louis Couperus', Jacqueline Bel vertelt over de rol van Couperus in haar nieuwe standaardwerk Bloed en rozen. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1900-1945, en Anita Poolman houdt de voordracht 'Couperus: van Nutteloozen Toeschouwer tot Voordrachtskunstenaar', op de vleugel begeleid door Romanita Santoso.

Jaap Goedegebuure – Gespierde taal

Je moet voorzichtig zijn om uit een roman gevolgtrekkingen af te leiden aangaande het karakter van de auteur, maar in het geval van De berg van licht durf ik wel beweren dat Couperus bij het modelleren van de hoofdpersoon te rade is gegaan bij zijn eigen zinnelijkheid én bij zijn fascinatie voor de groezelige rafelranden van de samenleving.

Rémon van Gemeren – Op zoek naar de heldere schim

Het personage in het werk van Louis Couperus dat mij waarschijnlijk het meest intrigeert, is het personage dat luistert naar de naam Louis Couperus. Zijn bijnaam, of koosnaam, is Gigi. Hij is een vriend van Orlando Orlandini, een aantrekkelijke Italiaan.

Elsbeth Etty – Meesteres van eigen hemd

Couperus heeft als één van de eersten het probleem van (seksueel) geweld binnen het huwelijk aan de orde gesteld. Hij heeft in Langs lijnen van geleidelijkheid met uiterste precisie geanalyseerd welke ongeneeslijke wonden de slachtoffers van een dergelijke terreur worden toegebracht. In de gevoelshuishouding van de daders, hun motieven, hun angsten of gekrenktheden heeft hij zich daarentegen niet ingeleefd.