In Memoriam Luc Dirikx

Op 5 april 2016 overleed Luc Dirikx, voormalig lid van het Comité van Aanbeveling van het Louis Couperus Genootschap, in de leeftijd van 65 jaar.

Luc Dirikx was zeer betrokken bij alles wat ook maar enigszins met Couperus te maken had. Hij promoveerde in 1991 in Leuven ‘met grote onderscheiding’ op het proefschrift Louis Couperus en het decadentisme. Een thematologische confrontatie. Eerder, in 1974, studeerde hij in Leuven af in de Germaanse filologie met een groot aantal artikelen over Couperus met de (onuitgegeven) licentiaatsverhandeling Kleine Zielen onder het vergrootglas. test “In Memoriam Luc Dirikx”

Het mysterie van een boekband

In september 2009 verscheen op een veiling bij De Eland in Amsterdam plotseling een uitgave van Van oude menschen, de dingen, die voorbij gaan... met het originele bandontwerp van Chris Lebeau, maar dan in de tot dan toe onbekende en niet eerder beschreven volledig perkamenten band.

Han Peek – De wederopbouw van een monument. De binocle en de Semperopera

Dat De binocle en de Semperopera in Dresden met elkaar verbonden zijn, is iedere Couperusliefhebber bekend: ‘Het was ongeveer vijf jaar geleden, dat een jonge toerist, Indo-Nederlander, journalist, een fijne jongen, enigszins nerveus aangelegd, zeer zachtzinnig trots op zijn tropisch bloed, in Dresden, in de Opera, des morgens, een biljet nam voor een plaats op de eerste rij van den vierden rang, om de “Walküre” te hooren.’ Een onlangs verschenen Poolse vertaling van De binocle en een recent persoonlijk bezoek aan Dresden en de Semperopera zijn de directe aanleiding voor dit artikel.

Han Peek – Nog eens: de woordkunst van Louis Couperus

In 2001 inventariseerde Han Peek alle uitingen van woordkunst in De berg van licht. Hieruit bleek dat Couperus in zijn roman meer dan eens de grammaticale regels overtreedt die volgens taalkundige Marc van Oostendorp ook door woordkunstenaars worden geëerbiedigd. Was deze roman de uitzondering die de regel bevestigt? Om deze vraag te beantwoorden, moest meer werk van Couperus worden onderzocht. Peek sleep opnieuw zijn rode potlood, ging aan het turven en categoriseerde nog eens elf romans van de auteur.

Han Peek – De woordkunst van Louis Couperus in De berg van licht

Aan het eind van de negentiende eeuw tastten enkele schrijvers, onder wie Louis Couperus, de grenzen van de taal af om de werkelijkheid zo nauwkeurig mogelijk te verwoorden. Naar dit procédé, dat onder de term woordkunst bekend is geworden, is nog maar weinig systematisch onderzoek gedaan. Han Peek maakte hiermee een begin en verzamelde alle woordkunstige woorden uit De berg van licht. Hij categoriseerde zijn bevindingen en ontdekte dat Couperus als woordkunstenaar verder ging dan tot nu toe werd aangenomen.