Nieuws

Boekendiner rond Louis Couperus

De K.L. Poll-stichting voor Onderwijs, Kunst en Wetenschap organiseert uiteenlopende projecten op het brede terrein van wetenschap en de kunsten. Een regelmatig terugkerend project van de stichting is het OKW-Boekendiner: een themadiner rond een schrijver. Door middel van lezingen, muziek, film en toneel wordt een beeld opgeroepen van de schrijver en zijn werk tijdens een op het thema van de avond geïnspireerd diner. Deskundigen – (literatuur)wetenschappers, schrijvers, acteurs en musici – worden uitgenodigd hun licht te werpen op de schrijver en zijn boeken. In de afgelopen jaren zijn boekendiners gewijd aan Herman Melville, Ernest Hemingway, Edgar Allen Poe, Gustave Flaubert, Thomas Mann, Oscar Wilde en Multatuli.

Op maandag 6 november 2006 zal het OKW-Boekendiner gewijd zijn aan Louis Couperus*. Het diner, mede mogelijk gemaakt door het SNS Reaal Fonds, vindt plaats in Hotel des Indes aan het Lange Voorhout in Den Haag en duurt van 18.00 tot 23.00 uur. Het programma ligt nog niet geheel vast, maar de volgende sprekers hebben hun medewerking toegezegd: Couperus-biograaf Frédéric Bastet, NRC-columniste en recensente Elsbeth Etty, auteur Bas Heijne, filmredacteur Robert Neugarten en sopraan Cora Burggraaf. De laatstgenoemde zal een aantal liederen op gedichten van Couperus ten gehore brengen, getoonzet door Alexander Voormolen.

Entreekaarten kosten 115 euro per persoon en kunnen via de website www.klpoll.nl/couperus of telefonisch (020-6235451) worden gereserveerd. Donateurs van het Louis Couperus Genootschap betalen 85 euro; OKW-donateurs 75 euro. Het aantal plaatsen in Hotel des Indes is niet onbeperkt. Aanmeldingen worden in volgorde van binnenkomst behandeld.

*Voorbehoud: het Boekendiner kan helaas niet uitsluitend uit de entreegelden worden gefinancierd. Om de kosten te dekken is aan een aantal cultuurfondsen een subsidieverzoek gericht. Half juni is bekend of de subsidieverzoeken zijn gehonoreerd en is duidelijk of het Boekendiner definitief doorgang kan vinden.

Facebooktwittergoogle_plusFacebooktwittergoogle_plus

Reacties

Nog geen reacties

Plaats een reactie

Nieuwsarchief