Nieuws

Brieven Couperus aan Wilde teruggevonden

Dat Louis Couperus en Oscar Wilde met elkaar hebben gecorrespondeerd stond vast. Tot nu toe werd echter de gehele briefwisseling als verloren beschouwd. Ten onrechte. In de zomer van 2000 kreeg Caspar Wintermans, die in het jaar daarvoor de biografie Alfred Douglas. De Boezemvriend van Oscar Wilde had gepubliceerd, een telefoontje van Merlin Holland, de kleinzoon van Oscar Wilde. In het familiearchief had Holland een tweetal brieven ontdekt van ene… ‘hoe spreek je die naam uit?’… Couperus.

In de eerste brief bedankt Couperus Wilde voor zijn ‘graceful present’; Oscar Wilde had Couperus spontaan een exemplaar van The picture of Dorian Gray toegezonden, nadat hij onder de indruk was geraakt van Footsteps of Fate, de Engelse vertaling van Noodlot. Het is opmerkelijk dat Couperus in zijn korte dankbrief niet kan nalaten zijn Engelse confrater te kritiseren: ‘My interest faded – excuse me for saying – when Dorian fell in love, but I was enchanted by the scene after Sybil’s performance and by Dorian’s change of mind on the next day.’

De tweede brief is van de hand van Couperus’ echtgenote Elisabeth, waarin zij aan Wilde toestemming vraagt om The Picture of Dorian Gray in het Nederlands te vertalen. Zij getroost zich enige moeite om eventuele bezwaren van de auteur op voorhand weg te nemen. Elisabeth is zich bewust van alle problemen die een vertaling met zich meebrengt, ‘(…) but I will do my very best to give back all the fineness and with here and there a little help of my husband I hope to give a satisfactory, let us not say translation, but a Dutch reproduction of Dorian Gray‘.

Hoewel het precieze antwoord van Wilde niet bekend is – het echtpaar Couperus bewaarde geen brieven -, het zal positief zijn geweest: in 1893 verscheen bij uitgeverij Veen Het portret van Dorian Gray. De brief bevestigt overigens het vermoeden van Couperus-biograaf Frédéric Bastet dat Elisabeth, gezien de stijl van de vertaling, enige hulp zal hebben gekregen van haar echtgenoot.

De Avalon Pers heeft beide brieven, voorzien van een inleiding door Caspar Wintermans, uitgegeven in een eenmalige bibliofiele editie van 250 exemplaren. Het boekje Dear Sir. Brieven van het echtpaar Couperus aan Oscar Wilde is, zolang de voorraad strekt, voor 15 euro te bestellen bij Jan Keijser, Avalon Pers, Leidse Slootweg 4, 2481 KH Woubrugge. Telefoon: 0172-518519.

Facebooktwittergoogle_plusFacebooktwittergoogle_plus

Reacties

Nog geen reacties

Plaats een reactie

Nieuwsarchief