Uw zoekactie heeft de volgende titels opgeleverd. Klik op het pijltje naast de titel voor meer informatie.


Auteur Titel Bron Datum

Auteur=Vliet, H
Vliet, H.T.M. Een verstoorde droom. Louis Couperus en zijn vader De Parelduiker 18, nr.4, p.23-39 2013
Vliet, H.T.M. van Alexander en de tijd: enige structuuraspecten van Couperus' Iskander De Nieuwe Taalgids 69, nr.3, p.205-227 1976
Vliet, H.T.M. van Autorisatie en tekstbederf. Editieproblemen bij Couperus De Nieuwe Taalgids 78, nr.3, p.251-266 1985
Vliet, H.T.M. van De tekstgeschiedenis van 'De stille kracht' Teruggedaan. Eenenvijftig bijdragen voor Harry G.M. Prick ter gelegenheid van zijn afscheid als conservator van het Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum. 's-Gravenhage, p.331-340 1988
Vliet, H.T.M. van Editietechniek in Nederland Ons Erfdeel 31, nr.4, p.524-530 1988
Vliet, H.T.M. van Leesedities en wetenschappelijke uitgaven: een valse tegenstelling Booij, G.E., R.H. Baayen e.a. (red.). Morfologie in Leuven. De teksteditie in theorie en praktijk. Speciaal nummer van Spektator 19, nr.3, p.315-331 1990, september
Vliet, H.T.M. van Couperus-verzamelen. Arnhem. 1991
Vliet, H.T.M. van Driebergen en Den Haag. Enkele aspecten van De boeken der kleine zielen Voortgang 12, p.41-54 1991
Vliet, H.T.M. van Hoe een roman wordt geschreven. Over de werkwijze van Couperus Klein, Maarten (red.) Nieuwe eskapades in de neerlandistiek. Opstellen van vrienden voor M.C. van den Toorn bij zijn afscheid als hoogleraar Nederlandse taalkunde aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen. Wolters-Noordhoff. Groningen, p.248-272 1992
Vliet, H.T.M. van Louis Couperus Ligtvoet, Frank en Marcel van Nieuwenborgh. Die niederländische und die flämische Literatur der Gegenwart. Hanser. München (etc.), p.21, 23 1993
Vliet, H.T.M. van Verbeelde historie. Louis Couperus over Xerxes Receptiedag van de Klassieken, deel 6. Leiden, p.11-28 1994
Vliet, H.T.M. van Den Haag is Moskou niet Toneel Theatraal 115, nr.4, p.40-41 1994, april
Vliet, H.T.M. van Langs lijnen van geleidelijkheid: van pension-roman naar roman de moeurs Louis Couperus Genootschap Nieuwsbulletin, nr.3, p.18-20 1994, mei
Vliet, H.T.M. van Eenheid in verscheidenheid. Over de werkwijze van Louis Couperus. L.J. Veen. Amsterdam/Antwerpen 1996
Vliet, H.T.M. van De kunst als levenstroost. Brieven aan Charles van Iersel De Parelduiker 1, nr.2 (speciaal Couperus-nummer), p.3-18 1996, mei


Zoekresultaat 1 - 15 van 53
Ga naar pagina: 1 2 3 4

Opnieuw zoeken >>