Uw zoekactie heeft de volgende titels opgeleverd. Klik op het pijltje naast de titel voor meer informatie.


Auteur Titel Bron Datum

Auteur=Klein, M
Klein, Maarten Eene ziel, die zich verdeelde...? Een nieuwe interpretatie van Couperus' 'Metamorfoze' Louis Couperus Genootschap Nieuwsbulletin, nr.1, p.13-15 1993
Klein, Maarten De androgyne kunstenaarsziel van Hugo Aylva en Louis Couperus Handelingen Regionaal Colloquium Neerlandicum. Wroclaw, p.167-180 1994
Klein, Maarten Eene ziel, die zich verdeelde...? Een nieuwe interpretatie van Couperus' 'Metamorfoze' De Nieuwe Taalgids 87, nr.1, p.9-29 1994
Klein, Maarten Couperus, Emerson en Nietzsche. Een vergelijking van 'Extaze' met 'Aan den weg der vreugde' Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse letterkunde te Leiden 1993-1994, p.64-75 1995
Klein, Maarten Overpeinzingen bij een parelduiker Louis Couperus Genootschap Nieuwsbulletin, nr.8, p.26-31 1996
Klein, Maarten Zijn vijftigste is er! Volledige Werken Louis Couperus voltooid Louis Couperus Genootschap Nieuwsbulletin, nr.7, p.52 1996, mei
Klein, Maarten z.t. [Metamorfoze] Anbeek van der Meijden, A.G.H., J. Goedegebuure, M. Janssens (red.). Lexicon van literaire werken. Besprekingen van Nederlandstalige werken 1900-heden. 35ste aanvulling. Martinus Nijhoff. Groningen, p.1-9 1997, augustus
Klein, Maarten z.t. [Noodlot] Anbeek van der Meijden, A.G.H., J. Goedegebuure, M. Janssens (red.). Lexicon van literaire werken. Besprekingen van Nederlandstalige werken 1900-heden. 34ste aanvulling. Martinus Nijhoff. Groningen, p.1-13 1997, mei
Klein, Maarten Op weg naar Het. Over het sprookje 'Psyche' van Louis Couperus Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 114, nr.3, p.234-251 1998
Klein, Maarten 'Wist een mensch ooit iets...' Van oude menschen in nieuw licht. Couperus Cahier IV. Louis Couperus Genootschap. Den Haag 1998
Klein, Maarten Couperus en het Corpus Hermeticum. Tekstbureau Accent. Nijmegen 1998
Klein, Maarten Noodlot en wederkeer. De betekenis van de filosofie in het werk van Louis Couperus. Shaker. Maastricht 2000
Klein, Maarten Couperus en androgynie Arabesken. Tijdschrift van het Louis Couperus Genootschap 8, nr.15, p.22-24 2000, mei
Klein, Maarten Couperusbiograaf gehuldigd met feestbundel De Gelderlander 2001, 19 oktober
Klein, Maarten Oude griffels, oude leien. Symbolisme van Louis Couperus tot Hugo Claus Louiscouperus.nl [internetpublicatie] 2001, juli


Zoekresultaat 16 - 30 van 53
Ga naar pagina: 1 2 3 4

Opnieuw zoeken >>