Nieuws

Couperus in het Esperanto

Het werk van Couperus is veel vertaald, zelfs in ‘exotische’ talen als het Urdu, maar pas onlangs verscheen een roman van hem in het Esperanto. Gerrit Berveling, wiens droom het is om ooit nog eens de gehele Boeken der kleine zielen in de beroemde kunsttaal te vertalen, koos voor Noodlot als Couperus’ Esperanto-debuut, omdat deze korte roman zijns inziens vermoedelijk een stuk herkenbaarder is voor een internationaal publiek dan de Haagse romans.¬†Eerder vertaalde de esperantist werk van onder meer Simon Carmiggelt, Hans Warren en Harry Mulisch.

Fatalo is voor 15 euro, exclusief verzendkosten, te bestellen bij Universala Esperanto-Asocio. Zeer binnenkort volgt de tweede Couperus-vertaling van Berveling: Pri vagabondoj kaj friponoj, pri damoj kaj kavaliroj (Van vagebonden en schelmen, van dames en kavaliers), een verhalenbundel met onder meer ‘De naumachie’, ‘De dood van Vesta’, ‘Lucrezia’, ‘De binocle’ en ‘De bittere wijsgeer’.

Facebooktwittergoogle_plusFacebooktwittergoogle_plus

Reacties

Nog geen reacties

Plaats een reactie

Nieuwsarchief