Nieuws

Couperus over Vitrivius

Couperus schreef eens dat hij niet graag boekbesprekingen schreef: ‘ik vond het interessanter zelve een ander boek te schrijven dan eens anders boeken te recenseeren.’ Toch zijn er enige uitzonderingen op deze regel te vinden, zoals Couperus’ enthousiaste bespreking van Vitrivius’ Tien boeken over de bouwkunst. Deze recensie, oorspronkelijk gepubliceerd in Het Vaderland van 20 oktober 1918, is opgenomen in deel 49 van de Volledige Werken Louis Couperus.

Ter gelegenheid van haar tienjarig bestaan verschijnt bij uitgeverij Kopwit een bibliofiele uitgave van deze recensie. Het boekje is voorzien van een nawoord van prof. dr. H.T.M. van Vliet en bevat 24 pagina’s. De uitgave verschijnt in een oplage van 125 genummerde exemplaren. U kunt het boekje bij voorintekening verkrijgen door overmaking van 20 euro op bankrekeningnummer 887 362 826 t.n.v. L.A. van Gent, Leiden. Na verschijnen bedraagt de prijs 25 euro.

Facebooktwittergoogle_plusFacebooktwittergoogle_plus

Reacties

Nog geen reacties

Plaats een reactie

Nieuwsarchief