De binocle

Een echte vent

Week-vrouwelijk, fatterig, suikerzoet, pompeus, overdreven, onecht. Ziehier enkele kwalificaties waarmee Couperus door de contemporaine kritiek regelmatig om de oren werd geslagen. In de tijd dat het estheticisme tot op zekere hoogte als literaire norm gold, was die ‘aanstellerij’ van Couperus blijkbaar al te veel van het goede.

Men zou misschien verwachten dat de redactie van het tijdschrift Forum, die zich in het begin van de jaren dertig van de twintigste eeuw immers met veel bravoure aan het Démasqué der Schoonheid wijdde, het werk van Couperus al helemaal als brandhout zou beschouwen. Het tegendeel is waar. De Haagse auteur wordt in de eerste jaargang van het tijdschrift (1932) zelfs naar voren geschoven als voorbeeld par excellence van een echte ‘vent’, zoals de Forummers die zo graag zagen.

De ‘open brief‘ aan een zekere J.B. eindigt met: ‘Ik zou – je kunt er om lachen of niet – willen volhouden, dat Couperus, de kwast, de zijden, verfijnde dandy, een der weinige kerels is geweest, die in het hollandsch geschreven hebben….’

Auteur van de ‘brief’ is de dichter Hendrik Marsman; zijn pleidooi voor het werk van Couperus is ongeëvenaard in zijn enthousiasme. Behalve Langs lijnen van geleidelijkheid is het vooral ‘De binocle’ die Marsmans geestdrift gaande maakt: ‘(…) weet jij één verhaal, niet alleen van Couperus, maar van onze heele literatuur, dat daarbij haalt?’ 

Alle vier de jaargangen van Forum, zonder twijfel het invloedrijkste literaire tijdschrift van de vorige eeuw, zijn vanaf heden te lezen op de website van de alsmaar uitdijende Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse letteren.

Facebooktwittergoogle_plusFacebooktwittergoogle_plus

Reacties

Nog geen reacties

Plaats een reactie

couperus in de media

Wij houden onze binocle nieuwsgierig gericht op verschillende media, altijd alert op de opduikende gestalte van Louis Couperus.

Ontging ons iets? Zou kunnen... Neem het ons niet kwalijk, maar mail en breng ons op de hoogte!

Let op: internet is een veranderlijk medium. Sommige links kunnen u inmiddels leiden naar niet bedoelde pagina's of... helemaal niets.

Foto van de dag

Cateau Couperus

Intussen op Twitter