Nieuws

Een nieuwe oude Engelse vertaling van Eline Vere

Begin oktober verscheen een Engelstalige versie van Eline Vere bij Holland Park Press, een nieuwe Londense uitgeverij die zich toelegt op vertalingen uit het Nederlands. Het blijkt te gaan om een bewerking van de vertaling van J.T. Grein uit 1892. Deze bewerking is nu aangepast aan de smaak van ‘een contemporain publiek dat aan een veel sneller levenstempo gewend is geraakt’. Met andere woorden: er is een aantal passages in de roman weggelaten en andere, die Grein niet geschikt achtte voor het negentiende-eeuwse publiek, heringevoerd. Zo vinden we wel het bezoek van Eline aan de Horze en het ziekbed van Vincent in deze bewerking terug, maar niet de romance tussen Paul en Frédérique. De vertaling eindigt met Eline’s dood en niet met het aangekondigde huwelijk van Otto en Marie. Ook de zo typerende indeling van de hoofdstukken in kleine paragrafen is niet nagevolgd in deze vertaling.

Holland Park Press zegt zich te willen toeleggen op ‘werk dat de auteur zich gedwongen voelde te schrijven’. Het valt dan ook te betreuren dat de uitgeverij de kans om een integrale versie van Eline Vere voor het Engelstalig publiek toegankelijk te maken, niet heeft kunnen of willen grijpen. Aan de andere kant kunnen we het enthousiasme waarmee de roman wordt aangeprezen alleen maar toejuichen, evenals de interactie die de uitgeverij aan wil gaan met de lezer door middel van internetfora en een mooi vormgegeven website.

De bewerkte vertaling kost £14,99 (ongeveer 16 euro) en is te bestellen via hollandparkpress.co.uk.

Er is overigens ook een hagelnieuwe én integrale Engelstalige Eline Vere in de maak: deze vertaling van Ina Rilke verschijnt bij Archipelago Books en is aangekondigd voor mei 2010.

Facebooktwittergoogle_plusFacebooktwittergoogle_plus

Reacties

Nog geen reacties

Plaats een reactie

Nieuwsarchief