Overzicht verschenen Cahiers

In 1995 verscheen het eerste Couperus Cahier als begin van een reeks essays en wetenschappelijke publicaties. Ieder Cahier belicht uitvoerig en diepgravend een bepaald aspect van het leven of werk van Couperus. Er zijn inmiddels veertien Cahiers verschenen.

De Couperus Cahiers staan onder redactie van Petra Teunissen-Nijsse, Hans Kreuzen, Maarten Klein en Marianne Meijer-Hezemans (eindredactie).

Nieuw: Couperus Cahier XV
In Een eenzame verschijning. Louis Couperus in het literatuuronderwijs, 1890-1990 beschrijft Ton van Kalmthout de manier waarop in verschillende schoolboeken uit de periode 1890-1990 Couperus en zijn werk in het voortgezet onderwijs werd gepresenteerd en onderwezen. Daaruit blijkt dat Couperus al snel tot de canon werd gerekend. De vragen die Van Kalmthout in dit cahier opwerpt zijn onder meer: welke rol speelde het onderwijs hierin? Hoe kwam dat in de verschillende schoolboeken tot uiting? Welke constanten en variabelen laten die schoolboeken zien?

Over de auteur
Ton van Kalmthout is als senior-onderzoeker verbonden aan het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis. Daar doet hij onderzoek naar de verspreiding en receptie van literatuur in de negentiende en twintigste eeuw.

Bestelwijze
De laatste vijf verschenen Cahiers zijn te bestellen voor tien euro per exemplaar, exclusief verzendkosten. Een Cahier uit 2005 of eerder kost, indien beschikbaar, vijf euro. U kunt uw bestelling aan ons doorgeven via het online bestelformulier. In het overzicht hieronder ziet u welke nummers nog leverbaar zijn.

Overzicht van eerder verschenen Couperus Cahiers
I (1995)
Jeannette E. Koch. Zingende lijnen, gebeeldhouwde impressies Louis Couperus, 'Reisimpressies' (1894) [niet meer leverbaar]
II (1996) Bas Heijne. Angst en schoonheid. Over Louis Couperus en Indië [niet meer leverbaar]
III (1996) Caroline de Westenholz. Een witte stad van weelde. Louis Couperus en Nice (1900-1910) [niet meer leverbaar]
IV (1998) Maarten Klein. 'Wist een mensch ooit iets...' Van oude menschen in nieuw licht
V (2000) Feico Hoekstra. Een tempel voor de ziel. Over Pier Pander en Louis Couperus [niet meer leverbaar]
VI (2001) Manfred Horstmanshoff. 'En ik verheugde mij om de rijzende zon'. Een gladiatorenverhaal van Louis Couperus [niet meer leverbaar]
VII (2002) Ineke Sluiter. Hoogmoed en Ironie. Couperus' Xerxes [niet meer leverbaar]
VIII (2003) Karin Peterson. Generaties rond Couperus. Genootschappen 1928-2003
IX (2005) Piet Kralt. De goden, de schoonheid en het ogenblik. God en mens in het werk van Louis Couperus
X (2006) Martijn Icks. Heliogabalus: geschiedenis, droom en nachtmerrie. Historische achtergronden bij De berg van licht
XI (2010) Maarten van Buuren. Drie fatale vrouwen in het fin de siècle. Emma Bovary, Anna Karenina, Eline Vere
XII (2010) Anne Marie Musschoot. Een 'vreemde' vriendschap. Cyriel Buysse en Louis Couperus
XIII (2012) Elsbeth Etty. Het bloed van de barones. Seksueel geweld in Langs lijnen van geleidelijkheid
XIV (2014) Erik Löffler, Marc van Oostendorp, Gé Vaartjes e.a. De taal van Couperus [symposiumbundel]