Overzicht verschenen Cahiers

In 1995 verscheen het eerste Couperus Cahier als begin van een reeks essays en wetenschappelijke publicaties. Ieder Cahier belicht uitvoerig en diepgravend een bepaald aspect van het leven of werk van Couperus. Er zijn inmiddels zestien Cahiers verschenen.

De Couperus Cahiers staan onder redactie van Mary Kemperink, Petra Teunissen, Hans Kreuzen en Marianne Hezemans (eindredactie).

Nieuw: Couperus Cahier XVI
In het cahier Stille venijnen. Verderf en verdervers in het werk van Louis Couperus belicht Jaap Goedegebuure een type personage dat in verschillende gedaantes telkens weer opduikt in het werk van de auteur, namelijk dat van ‘de Verderver’: een man (meestal) die een grote bedreiging vormt voor de veilige, burgerlijke conventie. Misschien, zo laat Goedegebuure in zijn essay doorschemeren, staat zo’n verderver dichterbij Couperus zelf dan men zou verwachten van iemand die zo zorgvuldig het imago heeft opgebouwd van een verfijnd woordkunstenaar.

Over de auteur
Jaap Goedegebuure is emeritus hoogleraar Moderne Nederlandse Letterkunde aan de Universiteit Leiden. Als literatuurcriticus is hij verbonden aan Trouw. In 2015 gaf hij samen met Oek de Jong een brievenboek uit van Frans Kellendonk. In datzelfde jaar verscheen zijn studie Wit Licht. Poëzie en mystiek in de Nederlandse literatuur van 1890 tot 2015. Binnenkort verschijnt zijn biografie van Frans Kellendonk.

Bestelwijze
De laatste vijf verschenen Cahiers zijn te bestellen voor tien euro per exemplaar, exclusief verzendkosten. Oudere Cahiers kosten, indien nog beschikbaar, vijf euro. U kunt uw bestelling aan ons doorgeven via het online bestelformulier. In het overzicht hieronder ziet u welke nummers nog leverbaar zijn.

Overzicht van eerder verschenen Couperus Cahiers
I (1995)
Jeannette E. Koch. Zingende lijnen, gebeeldhouwde impressies Louis Couperus, 'Reisimpressies' (1894)
[niet meer leverbaar]
II (1996) Bas Heijne. Angst en schoonheid. Over Louis Couperus en Indië
[niet meer leverbaar]
III (1996) Caroline de Westenholz. Een witte stad van weelde. Louis Couperus en Nice (1900-1910)
[niet meer leverbaar]
IV (1998) Maarten Klein. 'Wist een mensch ooit iets...' Van oude menschen in nieuw licht [niet meer leverbaar]
V (2000) Feico Hoekstra. Een tempel voor de ziel. Over Pier Pander en Louis Couperus
[niet meer leverbaar]
VI (2001) Manfred Horstmanshoff. 'En ik verheugde mij om de rijzende zon'. Een gladiatorenverhaal van Louis Couperus
[niet meer leverbaar]
VII (2002) Ineke Sluiter. Hoogmoed en Ironie. Couperus' Xerxes
[niet meer leverbaar]
VIII (2003) Karin Peterson. Generaties rond Couperus. Genootschappen 1928-2003
IX (2005) Piet Kralt. De goden, de schoonheid en het ogenblik. God en mens in het werk van Louis Couperus
X (2006) Martijn Icks. Heliogabalus: geschiedenis, droom en nachtmerrie. Historische achtergronden bij De berg van licht
XI (2010) Maarten van Buuren. Drie fatale vrouwen in het fin de siècle. Emma Bovary, Anna Karenina, Eline Vere
XII (2010) Anne Marie Musschoot. Een 'vreemde' vriendschap. Cyriel Buysse en Louis Couperus
XIII (2012) Elsbeth Etty. Het bloed van de barones. Seksueel geweld in Langs lijnen van geleidelijkheid
XIV (2014) Erik Löffler, Marc van Oostendorp, Gé Vaartjes e.a. De taal van Couperus [symposiumbundel, niet meer leverbaar]
XV (2017) Ton van Kalmthout, Een eenzame verschijning. Louis Couperus in het literatuuronderwijs, 1890-1990