Nieuws

Louis Couperus in den vreemde: aangevuld en herzien

De langverwachte, aangevulde en herziene herdruk van Breugelmans’ Louis Couperus in den vreemde is verschenen. Het boek, voor het eerst gepubliceerd in 1989, geeft een overzicht van vertalingen van Couperus’ werk. In de totaal herschreven inleiding schrijft Breugelmans over de vertalers en vertalingen tot 1930, waarin vooral de vertalingen in tijdschriften aandacht krijgen – deze zijn immers niet in de lijst van afzonderlijke uitgaven opgenomen. Waar mogelijk zijn ook biografische gegevens over de vertalers opgenomen. Al deze gegevens worden verantwoord in een zeer uitgebreid notenapparaat, dat tot verdere lectuur en studie aanzet.

Vervolgens zijn tien brieven van Couperus’ Engelse vertaler Alexander Teixeira de Mattos afgedrukt. Deze danken hun bestaan aan het feit dat ze voornamelijk financiële zaken als honoraria behandelen. Hier kan men tussen de regels door enige minder mooie karaktertrekjes van Couperus aantreffen; hoewel hij in 1904 alle rechten op zijn bij Veen uitgegeven werk aan deze uitgever had verkocht, legde hij rustig beslag op de vertaalhonoraria, zonder hem er zelfs maar in te kennen.

Het derde deel bevat de lijst van vertalingen. Toegevoegd zijn titels die in de eerste druk ontbraken (twee Poolse, een Tsjechische en een Spaanstalige) en de vermelding van wat er na de eerste druk is verschenen. Het geheel is bijgewerkt tot december 2007, zodat de recente twee Esperanto-uitgaven en de twee drukken van de Chinese De stille kracht ontbreken.

Het boek wordt afgesloten met een overzicht van de talen en vertaalde titels, waarin het Engels en Duits de overhand hebben. De uitgave telt 132 bladzijden, waarvan 35 met illustraties. Er zijn honderd exemplaren voor de verkoop bestemd. Deze zijn voor 27,50 euro (exclusief verzendkosten) per stuk verkrijgbaar bij Antiquariaat André Swertz, Postbus 85054, 3508 AB Utrecht. E-mail: swertz@andreswertz.com.

Facebooktwittergoogle_plusFacebooktwittergoogle_plus

Reacties

Nog geen reacties

Plaats een reactie

Nieuwsarchief