Nieuws

Tijdladder Louis Couperus

Zowel het werk als leven van Couperus is in de afgelopen decennia uitgebreid bestudeerd. Vier biografieën, verscheidene bibliografische overzichten en een inmiddels onafzienbare hoeveelheid secundaire literatuur zijn hiervan het resultaat. Wie het leven en werk van de auteur in samenhang wil overzien, moest echter gaan bladeren in verschillende naslagwerken. Voor velen een aangename bezigheid, maar nogal omslachtig voor wie even snel iets wil opzoeken en nakijken.

In de Tijdladder Louis Couperus zijn, in chronologische volgorde, alle afzonderlijk gepubliceerde werken opgenomen, vergezeld van de datum waarop de titel (voor het eerst) verscheen. Evenwijdig aan de lijst met publicaties staan de biografische gegevens, zodat men in één oogopslag vergelijkingen kan maken en (dwars)verbanden kan aanbrengen tussen gebeurtenissen in Couperus’ leven en de publicatie van zijn werken. Talrijke illustraties maken het overzicht compleet.

De Tijdladder Louis Couperus kunt u bestellen door 5 euro over te maken op giro 600367 van het Louis Couperus Genootschap te Den Haag, onder vermelding van ‘Tijdladder’. Vergeet niet uw volledige naam en adres op de overschrijving te vermelden. U ontvangt het naslagwerkje zo spoedig mogelijk na betaling.

Facebooktwittergoogle_plusFacebooktwittergoogle_plus

Reacties

Nog geen reacties

Plaats een reactie

Nieuwsarchief