Titel Jaar VW
Een lent van vaerzen 1884 1 Een lent van vaerzen

Metamorfoze

De stille kracht

Van oude menschen, de dingen, die voorbij gaan...

Antiek toerisme

Uit blanke steden onder blauwe lucht

Iskander

Proza I
Orchideeën 1886 2
Eline Vere 1889 3
Noodlot 1890 4
Extaze. Een boek van geluk 1892 5
Eene illuzie 1892 6
Majesteit 1893 7
Reis-impressies 1894 8
Wereldvrede 1895 9
Williswinde 1895 10
Hooge troeven 1896 11
De verzoeking van den H. Antonius 1896 12
Metamorfoze 1897 13
Psyche 1898 14
Fidessa 1899 15
Langs lijnen van geleidelijkheid 1900 16
De stille kracht 1900 17
Babel 1901 18
De boeken der kleine zielen. De kleine zielen 1901 19
De boeken der kleine zielen. Het late leven 1902 19
De boeken der kleine zielen. Zielenschemering 1902 20
De boeken der kleine zielen. Het heilige weten 1903 20
Over lichtende drempels 1902 21
God en goden 1903 22
Dionyzos 1904 23
De berg van licht 1905/6 24
Van oude menschen, de dingen, die voorbij gaan... 1906 25
Aan den weg der vreugde 1908 26
Van en over mijzelf en anderen. Eerste bundel 1910 27
Van en over mijzelf en anderen. Tweede bundel 1914 27
Van en over mijzelf en anderen. Derde bundel 1916 27
Van en over mijzelf en anderen. Vierde bundel 1917 27
Antieke verhalen. Van goden en keizers, van dichters en hetaeren 1911 28
Korte arabesken 1911 28
Antiek toerisme. Roman uit Oud-Egypte 1911 30
De zwaluwen neêr gestreken... 1911 31
Schimmen van schoonheid 1912 32
Uit blanke steden onder blauwe lucht. Eerste bundel 1912 33
Uit blanke steden onder blauwe lucht. Tweede bundel 1913 33
Herakles 1913 34
Van en over alles en iedereen 1915 35
De ongelukkige 1915 36
De komedianten 1917 37
Jan en Florence 1917 27
Wreede portretten 1917 27
Der dingen ziel 1918 27
Brieven van den nutteloozen toeschouwer 1918 27
Legende, mythe en fantazie 1918 38
De verliefde ezel 1918 39
De ode 1919 40
Xerxes of de hoogmoed 1919 41
Iskander. De roman van Alexander den Groote 1920 42
Lucrezia 1920 32
Met Louis Couperus in Afrika 1921 43
Het zwevende schaakbord 1922 44
Oostwaarts 1923 45
Proza. Eerste bundel 1923 46
Proza. Tweede bundel 1924 46
Proza. Derde bundel 1925 46
Het snoer der ontferming en Japansche legenden 1924 47
Nippon 1925 48
Ongebundeld werk (VW)* 1996 49
Ongepubliceerd werk (VW) 1996 50

* Bevat alle teksten die oorspronkelijk in Proza. Tweede bundel en Proza. Derde bundel zijn gebundeld, maar dan ingedeeld naar genre, en vervolgens naar chronologie.