1863 Louis Marie Anne Couperus wordt op 10 juni geboren te 's-Gravenhage, Mauritskade nr. 11 (thans nr. 43) als jongste van elf kinderen van Mr. John Ricus Couperus, gepensioneerd raadsheer in de beide Hoge Gerechtshoven in het toenmalige Nederlands-Indië, en jonkvrouwe Catharina Geertruida Reynst.
 
Mama Couperus met kleine Louis


Couperus, verkleed als page voor een kinderbal in 1875


Couperus, midden jaren tachtig


Elisabeth, echtgenote van Couperus
 
Louis Couperus, geportretteerd door Antoon van Welie


Couperus in 1917


Elisabeth en Louis Couperus in Japan (1922)


Karikatuur van Couperus door Alexander de Haas (1923)


Couperus in 1923, vlak voor zijn overlijden


Grafzuil van Couperus op begraafplaats Oud Eik en Duinen in Den Haag

1869 Bezoekt de lagere school aan het Buitenhof te Den Haag
 
1872 Op 8 november vertrek met zijn ouders naar Batavia, Nederlands-Indië.
 
1878 In de zomer met zijn ouders terug naar Den Haag, Nassaukade nr. 4 (in 1883 gewijzigd in Nassauplein nr. 4).
 
1880 Blijft in juli zitten in de derde klas van de Hogere Burgerschool Bleijenburg. Onderwijs van Dr. Jan ten Brink. Vriendschap met Frans Netscher.
 
1881 Blijft in juli weer zitten en verlaat de school. Gaat onder leiding van Dr. Jan ten Brink en Dr. A.W. Stellwagen voor de akte M.O. Nederlands studeren.
 
1883 Debuut onder de naam Louis C. in het juninummer van Nederland met Erinnering. In het oktobernummer van De Gids verschijnt onder de naam Louis Couperus een gedicht in terzinen Santa Chiara.
 
1884 Gaat in de Surinamestraat 20 in het huis, dat zijn vader voor de familie had laten bouwen, wonen. Op 17 juni verschijnt zijn eerste verzenbundel Een lent van vaerzen.
 
1886 Slaagt op 6 december voor de akte M.O. Nederlands.
 
1887 Van 17 juni tot 4 december verschijnt Eline Vere als feuilleton in het dagblad Het Vaderland.
 
1890 Op 13 oktober vertrek naar Parijs.
 
1891 In januari terug in Den Haag. Op 9 september huwelijk met zijn nicht Elisabeth Wilhelmina Johanna Baud, geboren 30 oktober 1867 te Batavia.
 
1892 In mei verblijf te Brussel. Begin van het zwerven.
 
1893 In januari eerste reis naar Italië, die midden februari plotseling afgebroken moet worden door het overlijden van zijn moeder. In het najaar de tweede reis naar Italië.
 
1894 Vestigt zich in juli in de Jacob van der Doesstraat 123 in Den Haag. Is tot 1895 redacteur van De Gids.
 
1896 Tot 1898 reizen naar Frankrijk, Duitsland en Engeland.
 
1897 Op 31 augustus benoeming tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.
 
1899 In februari vertrek naar Nederlands-Indië. Verblijf te Tegal en Pasoeroean.
 
1900 In maart terug in Den Haag. In september vestigt hij zich te Nice, Villa Jules. Vanaf die datum talrijke reizen naar Italië, vooral Rome en Florence.
 
1902 Op 13 oktober overlijdt zijn vader.
 
1903 Met Cyriel Buysse en W.G. van Nouhuys oprichter-redacteur van Groot-Nederland.
 
1906 Ontstaan van de vriendschap met 'Orlando'.
 
1907 Nadere kennismaking met de archeoloog Dr.H.R.M. Leopold te Rome.
 
1909 Op 27 november verschijnt het eerste wekelijkse feuilleton in Het Vaderland.
 
1910 Tot 1912 reizen door Italië en Sicilië.
 
1913 Van april tot juni een reis door Spanje. In de zomer een verblijf te München.
 
1914 In de zomer een tweede verblijf te München. In september het vertrek naar Florence.
 
1915 In februari vanwege het oorlogsgeweld hals-over-kop terug uit Florence. Verblijf bij zijn zwager en zuster, het echtpaar Vlielander Hein-Couperus, Molenstraat 26, Den Haag. In augustus vestiging op Hoge Wal, nr. 2, Den Haag.
 
1916 Op 6 mei verschijnt de eerste wekelijkse bijdrage in de Haagsche Post.
 
1918 In oktober in het Verkade Theater aan de Herengracht te Den Haag de opvoering van Eline Vere in de bewerking van Elisabeth Couperus-Baud met Else Mauhs in de hoofdrol.
 
1920 Op 13 oktober vertrek naar Algiers.
 
1921 In mei via Parijs terug in Nederland. In juni verblijf in Londen. In oktober vertrek naar het Verre Oosten als bijzonder correspondent van de Haagsche Post. De reis naar het Verre Oosten voert door Sumatra, Java en Bali.
 
1922 Reis door Japan, waar hij onderweg zo ernstig ziek wordt, dat hij wordt opgenomen in een Japans ziekenhuis. In oktober weer terug in Den Haag, Hoge Wal nr. 2.
 
1923 Vestigt zich in maart in De Steeg, gemeente Rheden, in een door vrienden en bewonderaars aangeboden huis. Op 4 juni wordt hij benoemd tot ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Op 9 juni vindt de huldiging ter gelegenheid van zijn zestigste verjaardag plaats. Op 16 juli overlijdt Louis Couperus aan longvliesontsteking en bloedvergiftiging. De crematie vindt plaats op Westerveld. Zijn as is enige tijd later overgebracht naar zijn graf op de begraafplaats Oud Eik en Duinen te Den Haag.
Zijn echtgenote Elisabeth Couperus-Baud zou pas in 1960 op 92-jarige leeftijd overlijden.