Tijdladder deel II (1913-1925)
 
  W e r k Datum

J a a r

Datum

L e v e n  

1863


10 juni Louis Marie Anne Couperus wordt op 10 juni geboren te ´s-Gravenhage, Mauritskade nr.11 (thans nr.43) als jongste van elf kinderen van Mr. John Ricus Couperus, gepensioneerd raadsheer in de beide Hoge Gerechtshoven in het toenmalige Nederlands-Indië, en jonkvrouwe Catharina Geertruida Reynst
19 juli Wordt gedoopt in de Église Wallonne aan het Noordeinde

 

 

 

 

 

 

 

1869

Naar de lagere school aan het Buitenhof te Den Haag

1872

8 nov Met zijn ouders naar Nederlands-Indië
31 dec Aankomst in Nederlands-Indië

1873

Familie betrekt een groot huis aan het Koningsplein in Batavia1874
Naar het Gymnasium Willem III. Elisabeth Baud als speelkameraadje

 


1878


In de zomer terugkeer naar Den Haag. Gaat met zijn familie wonen aan de Nassaukade nr.4 (in 1883 gewijzigd in Nassauplein nr.4). Bezoekt de HBS aan het Blijenburg. Les van Jan ten Brink. Frans Netscher als schoolvriend. Gezamenlijke lectuur van Zola


1881

Gymnasiale privélessen van zijn vader
juli Blijft voor de tweede keer zitten in de derde klas van de Hogere Burgerschool Bleijenburg en verlaat de school. Gaat onder leiding van Dr. Jan ten Brink studeren voor de akte M.O. Nederlands

1882

okt Schrijft In het huis bij den dom, zijn eerste gepubliceerde verhaal

1883

Elisabeth Baud keert vanuit Indië terug naar Nederland. Gaat wonen bij haar grootouders, oom en tante Baud-Couperus, aan de Sophialaan 12
mei Zijn vader verkoopt het familielandgoed Tjicoppo in Nederlands-Indië
Erinnering juli juli Debuut onder de naam Louis C. in het julinummer van het tijdschrift Nederland met het gedicht Erinnering
aug Zijn oudste broer, Petrus Theodorus, wordt opgenomen wegens geestesziekte
Santa Chiara okt
Een konterfeitsel nov
Een star van hope
Een dag van weelde jan


 

1884
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1884

Gaat met zijn familie in de Surinamestraat nr.20 wonen, in het huis dat zijn vader heeft laten bouwen

 

 

 

 

 

Kleopatra mrt
In het huis bij den Dom mei
Bacchante 24 mei
Lotos
De gravinne van Salisbury juni
Een lent van vaerzen 17 juni
De doode 12 juli
Eroos en Psuche 6 sept
Odalisken
Op de tinne 11 okt
Sardanapalus
Sennuccio dec
Vaucluse
Afrodite [Gedichten] 6 dec
Liedeken [Gedichten]
Maïma I-II [Gedichten]
Uchtend [Gedichten]
Uw glimlach of uw bloemen
Baadster [Een viertal sonnetten] ?
De meirminnen [Losse bladen II]
Een portret [Een viertal sonnetten]
Een portret [Een viertal sonnetten]
Gedroomd minnen
Getemd
Indiesch dolce-far-niente [Een viertal sonnetten]
Leda [Losse bladen I]
Liedeken [Losse bladen IV]
Middernacht
Nachtbloesems I-X
Of 't u nog heugt [Losse bladen III]
Nachtegaal 24 jan


 

1885

 

Een middag bij Vespaziano mrt
Acrasia 14 mrt
Laatste rozen [Losse bladen] 4 april
Liedeken [Losse bladen]
Liedeken [Losse bladen]
Pantoems I-II 18 april

juni

Wordt benoemd tot lid van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden
De adelaar des throons 4 juli
Slaagt voor het examen akte M.O. Nederlands

De Moorsche koopman 27 sept
De elven 8 nov
Camee 22 nov
Faraoos dochter
Chloë 29 nov
De schoone slaapster in het bosch
Nemea
Melodie 10 jan
1886


Maar 't allerzoetst... juni
Melodie
Weemoed
De vrouwe van 't meir dec 6 dec
Fragment
Fragment
Fragment
Het paradijs
Melodie
Orchideeën
Ginevra juli

1887

Omgang met Elisabeth Baud. Vriendschap met Gerrit Jäger
Williswinde ? dec Van Deyssels Een liefde verschijnt. Couperus begint te schrijven aan zijn debuutroman Eline Vere
Viviane feb

1888

Eline Vere juni-dec
Een ster nov
Semiramis ?
Eline Vere mrt

1889

juli Reis naar Scandinavië met zwager Vlielander Hein
Een zieltje jan


1890
Vriendschap met Jhr. Johan Ram. Kennismaking met Maurits Wagenvoort
mei Reis naar Karlsbad
12 aug Ontvangt de Thieme Prijs voor Eline Vere
Noodlot okt-nov 13 okt Laat zich uitschrijven uit Den Haag met het voornemen zich voor langere tijd in Parijs te vestigen
Noodlot dec

 

1891

jan Terug in Den Haag in verband met het overlijden van G.L. Baud, grootvader van Elisabeth
Eene illuzie juni
Een verlangen

Fragmenten uit Johannes' Apocalyps

9 sept Huwelijk met zijn nicht Elisabeth Wilhelmina Johanna Baud, geboren op 30 oktober 1867 te Batavia. Huwelijksreis naar België
21 sept Gaat met Elisabeth wonen in Villa Minta, Roeltjesweg te Hilversum
dec dec Benadert voor de uitgave van Extaze uitgever L.J. Veen, die voortaan de meeste van zijn boeken zou uitgeven
Extaze jan1892

Uitzichten feb feb Ontvangt een brief van Oscar Wilde met complimenten voor Footsteps of Fate, de Engelse vertaling van Noodlot. Elisabeth vertaalt The picture of Dorian Gray van Wilde
Extaze mei
Kleine raadsels juni
Epiloog 2, 9, 16 juli
Eene illuzie ? nov Première van de door Gerrit Jäger gemaakte toneelbewerking van Noodlot

1893

1 feb Eerste reis naar Italië
15 feb Zijn moeder overlijdt op 64-jarige leeftijd. Spoorslags terug naar Den Haag
Majesteit juli-sept sept Opnieuw naar Italië. Ontstaan van zijn eerste reisschetsen
Majesteit nov
dec Aanvaardt redacteurschap van het literaire tijdschrift De Gids
Annonciatie feb

 

1894

 Bezoekt Ouida in Florence

Pincio
San Pietro
Brief uit Rome mrt
Michelangelo's cupola
Via Appia
Brief uit Corfu april april
Brief uit Napels
Pesto
Brief uit Athene mei
Brief uit Florence
zomer Vestigt zich in de Jacob van der Doesstraat 123 in Den Haag
27 aug Vriend Gerrit Jäger pleegt op 35-jarige leeftijd zelfmoord
Reis-impressies nov


1895

 

30 april Treedt terug als redactielid van De Gids
Wereldvrede aug-sep
okt Naar Italië. Leert in Rome de Friese beeldhouwer Pier Pander kennen
Wereldvrede nov
Williswinde
Brief uit Venetië april

1896

Tot 1898 reizen naar Frankrijk, Duitsland en Engeland
Hooge troeven mei
De verzoeking van den H. Antonius sept
Metamorfoze april-juni


1897

 

Wederom plannen om Nederland voorgoed te verlaten. Zegt zijn lidmaatschap van de Nederlandsche Maatschappij der Nederlandse letterkunde op
31 aug Benoeming tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau
Metamorfoze nov
Psyche jan

1898

Zeer geachte Spectator 29 jan
mei Reis naar Londen
Psyche nov

1899

feb Reis naar Nederlands-Indië
juni Logeert bij zijn zwager en resident Gerard Valette en zijn echtgenote Trudy, zuster van Couperus, te Tegal; na overplaatsing van de resident logeren ze te Pasoeroean. Begint met schrijven van De stille kracht
Fidessa nov


1900

 

mrt Terugreis naar Den Haag
Langs lijnen van geleidelijkheid mei-juli
De stille kracht sept-okt 8 okt Vestigt zich in Villa Jules, te Nice. Vanaf die datum talrijke reizen naar Italië, vooral Rome en Florence
Langs lijnen van geleidelijkheid sept

De stille kracht nov
Babel juni

1901

juli Jan ten Brink overlijdt op 67-jarige leeftijd
Van de prinses met de blauwe haren sept
Van de kristallen torens nov
De boeken der kleine zielen I
Van dagen en seizoenen ['Sprookjes' I] mrt


1902

 

Van de onzalige erfenis ['Sprookjes' II]
De boeken der kleine zielen II april
okt Zijn vader overlijdt op 86-jarige leeftijd
De boeken der kleine zielen III nov
Over lichtende drempels
Over lichtende drempels

1903

1 jan Richt samen met Cyriel Buysse en W.G. van Nouhuys het literaire tijdschrift Groot-Nederland op
De Zonen der Zon feb-april

 

Alba I-IV mei
Dionyzos-studiën I-XII
Eros I-II
De boeken der kleine zielen IV juni
Jahve aug-okt
Dionyzos okt-dec
God en goden nov
Endymion I-XLII feb-april
1904

 

 

7 mei Brengt een bezoek aan zijn uitgever L.J. Veen, die de rechten verwerft van al zijn tot nu toe verschenen werken
Imperia juni-dec

Neemt zich voor voorlopig geen romans meer te schrijven, vooral naar aanleiding van de slechte verkoopcijfers van zijn boeken 

Dionyzos nov nov
Van oude menschen, de dingen, die voorbij gaan... jan-juni

1905

De berg van licht I nov
De berg van licht II
De berg van licht III feb1906mei Verlaat Villa Jules te Nice. Reis naar Venetië
Endymion XLIII-LIV juni
Van oude menschen, de dingen, die voorbij gaan...
Adonis juli juli-aug Verblijf te Bagni di Lucca in Italië. Ontmoet daar Giulio Lodomez, die later als Orlando in veel van zijn feuilletons zal figureren. Begin van een hechte vriendschap. Brengt laatste bezoek aan Ouida in Camaiore
Nacht I-III aug
Sonnetten I-XI
Sonnetten I-VI sept

Sonnetten I-III okt
Ik ben de wandlaar... jan

1907

Sonnetten I-X
Stervende knaap
Aan den weg der vreugde feb-april
Laatste schemer juni
Uit de jeugd van San Francesco van Assisi dec

1908

25 jan Ouida overlijdt op 69-jarige leeftijd
De hoogere onbewustheid (fragment) mrt
Sabijnsche-maagdenroof april
Aan den weg der vreugde mei
Nachten I-VIII
Aristodemos juni-juli
aug Begint samen met Elisabeth een pension te Nice. Legt zich toe op korter proza
Geuren van heiligheid 27 nov

1909

27 nov Publicatie van zijn eerste wekelijkse feuilleton in Het Vaderland
Intimiteiten [Van en over mijzelf en anderen I] dec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michele [Van en over mijzelf en anderen II]
Mars en Venus 4 dec
Impulsie en weifeling 11 dec
Dionyzos in het onderhuis 18 dec
Zeliah 24 dec
De balling te Tomi 31 dec
De dood van Vesta jan


1910

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1910

1910

 

 

 

 

 

 

1910

De laatste morgen te Tibur
Cameeën 8 jan
Bekentenissen 15 jan
Legenden van de Blauwe Kust I-II 22-29 jan
De lof der luiheid [Van en over mijzelf en anderen III] feb
De slag [Van en over mijzelf en anderen IV]
Legenden van de Blauwe Kust III-VI 5-26 feb
De moord op den Gek mrt
Martia
Legenden van de Blauwe Kust VII 5 mrt
Het verbeelde leven [Legenden van de Blauwe Kust VIII] 12 mrt
Van een millioen, dat Rockfeller zoû kunnen verliezen [Legenden van de Blauwe Kust IX] 19 mrt
Over der menschheid kinderlijkheid [Legenden van de Blauwe Kust X] 26 mrt
Van Orlando's viooltjes, een geel damasten salon, en mijn spleen [Van en over mijzelf en anderen V] april
Nerone [Van en over mijzelf en anderen VI]
Over de ijdelheden des lichaams en deszelfs vertuitingen [Van en over mijzelf en anderen VII]
Avond in casino [Legenden van de Blauwe Kust XI] 2 april
Boomen van weemoed en smart [Legenden van de Blauwe Kust XII] 9 april
Verzamelingen [Legenden van de Blauwe Kust XIII] 16 april
Tragisch diner [Legenden van de Blauwe Kust XIV] 23 april
Morgenwandeling [Legenden van de Blauwe Kust XV] 30 april
Van twee gestolen liefdesgodjes, die gekocht en verkocht werden mei
Een morgen vol anekdoten
Wonen in het buitenland [Legenden van de Blauwe Kust XVI] 7 mei
Aviatie-week [Legenden van de Blauwe Kust XVII] 14 mei
Een vervelende morgen 21 mei
24 mei Broer Frans overlijdt op 53-jarige leeftijd
Imperia 28 mei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bébert le Boucher en André le Pêcheur juni
Salvatore 4 juni
De doop 11 juni
Een interview 18 juni
Begeertes naar kleine wijsheden I 25 juni
De apotheoze juli
De naumachie
Begeertes naar kleine wijsheden II 2 juli
Nice I [Schetsen en silhouetten van steden]
Onder de olijven 9 juli
De laatste libel 16 juli
Nice II [Schetsen en silhouetten van steden]
'Il mago' 23 juli
Nice III [Schetsen en silhouetten van steden] 29-30 juli
Nice IV [Schetsen en silhouetten van steden]
Belangrijke mededeelingen over Louis Couperus door zijn vriend 'Jan' 30 juli
Romantiesch avontuur aug
Weêr eens Imperia 6 aug
Florence I [Schetsen en silhouetten van steden] 13 aug
Bladen uit mijn dagboek I-III 13, 20, 27 aug
Van en over mijzelf en anderen. Eerste bundel sept
Van vagebonden en schelmen
Florence II [Schetsen en silhouetten van steden] 3 sept
Van de Reuzen, den Toovenaar en de Jonkvrouw
De verveling 10 sept
De gladiator 17 sept
Zermatt [Schetsen en silhouetten van steden]
Frynè 24 sept
De oude Trofime okt
De ring en de prins
De vonk 5 okt
Ravenna I [Schetsen en silhouetten van steden] 8 okt
Toen ik een kleine jongen was…
Kindersouvenirs 15 okt
Ravenna II [Schetsen en silhouetten van steden]
De meditatie 22 okt
De bezitting van Messer Donato 29 okt
Ravenna III [Schetsen en silhouetten van steden]
Incognito te Nice 5 nov
De nachten 12 nov
Venetië I [Schetsen en silhouetten van steden]
Arnaldo en Candido 19 nov
Vonken en pailletten 26 nov
De man in huis dec dec Pension te Nice wordt opgegeven. Vertrekt naar Rome. Tot 1912 reizen door Italië en Sicilië
De jonge koning 3 dec

 

De verzoeking 10 dec
Hoe een feuilleton… niet geschreven wordt 17 dec
Kleine romans I 24 dec
Melancholieën 31 dec
Antiek toerisme I-VI jan


1911

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1911

 

 

                                   

 

 

 

 


 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

1911

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1911

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1911

jan De moeder van 'Orlando', Maria Lodomez, pleegt zelfmoord
Kleine romans II 7 jan  

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het Dogenpaleis [Beeldhouw-, bouw- en schilderkunst in Italië I] 11 jan
Over de oude en de nieuwe schoonheid 14 jan
Naar Rome [Bladen uit mijn dagboek IV] 21 jan
De baziliek van San Marco [Beeldhouw-, bouw- en schilderkunst in Italië II] 25 jan
Het pension [Bladen uit mijn dagboek V] 28 jan
Antiek toerisme VII-XIV feb
De Gesù [Bladen uit mijn dagboek VI] 4 feb
Thee in Excelsior [Bladen uit mijn dagboek VI]
Bij Pier Pander [Bladen uit mijn dagboek VII] 11 feb
Biagio [Bladen uit mijn dagboek VIII] 18 feb
Museo Barracco I [Beeldhouw-, bouw- en schilderkunst in Italië III] 22 feb
Palazzo Massimo [Bladen uit mijn dagboek IX] 25 feb
San-Saba [Bladen uit mijn dagboek IX]
Antieke verhalen mrt
Antiek toerisme XV-XXII
Korte arabesken
Tusschen de Ionische zuiltjes
Museo Barracco II [Beeldhouw-, bouw- en schilderkunst in Italië IV] 1 mrt
De straat [Bladen uit mijn dagboek X] 4 mrt
Aragno [Bladen uit mijn dagboek XI] 11 mrt
Appartamento Borgia [Beeldhouw-, bouw- en schilderkunst in Italië V] 15 mrt
Pincio [Bladen uit mijn dagboek XII] 18 mrt
Villa Borghese [Bladen uit mijn dagboek XII]
Villa Madama [Bladen uit mijn dagboek XII]
Zoölogische tuin [Bladen uit mijn dagboek XII]
San Paolo en Tre-Fontane [Bladen uit mijn dagboek XIII] 25 mrt
Colosseum [Beeldhouw-, bouw- en schilderkunst in Italië VI] 29 mrt
Antiek toerisme XXIII-XXIX, Naschrift april
Giulio [Bladen uit mijn dagboek XIV] 1 april
De Uil [Bladen uit mijn dagboek XV] 8 april
Het Huis van Livia en de Tempel van Rheia Kubele [Beeldhouw-, bouw- en schilderkunst in Italië VII] 12 april
De Villa van Hadrianus [Bladen uit mijn dagboek XVI] 15 april
De cinematografo [Bladen uit mijn dagboek XVII] 22 april
De opera [Bladen uit mijn dagboek XVII]
De Hollandsche schilders [Beeldhouw-, bouw- en schilderkunst in Italië VIII] 26 april
Heilige Week [Bladen uit mijn dagboek XVIII] 29 april
Siena mei
Ruïnes, legenden en bloemen [Bladen uit mijn dagboek XIX] 6 mei
Mijn vriend Jan te Rome [Bladen uit mijn dagboek XX] 13 mei
Worstelwedstrijd [Bladen uit mijn dagboek XXI] 20 mei
De Transfiguratie [Beeldhouw-, bouw- en schilderkunst in Italië IX] 24 mei
De tentoonstelling in de Terme Diocleziane [Bladen uit mijn dagboek XXII] 27 mei
Benvenuto juni
Lucrezia
De expozitie in Castel S. Angelo [Bladen uit mijn dagboek XXIII] 3 juni
De expozitie op de Piazza d'Armi [Bladen uit mijn dagboek XXIV] 10 juni
De Sibyllen [Beeld-
houw-, bouw- en schilderkunst in Italië X]
14 juni
Afscheid van Rome [Bladen uit mijn dagboek XXV] 17 juni
De wolken der goden 24 juni
De Dans der Uren [Beeldhouw-, bouw- en schilderkunst in Italië XI] 28 juni
Diverse pluimages 1 juli
Wonen of niet wonen? 8 juli
Aan den boord van het meer 15 juli
Maskers, liefde, wraak en bloed 22 juli
De Stanze van Rafaël [Beeldhouw-, bouw- en schilderkunst in Italië XII-XIII] 26-27 juli
Het laatste venijn 29 juli
Afrodite in Rome [Beeldhouw-, bouw- en schilderkunst in Italië XIV] 31 juli
Het koninkrijk Arles aug
Ostia
De teedere dingen 5 aug
Klein-cosmopolis 12 aug
De laatste ure 19 aug
Midzomerloomtes 26 aug
Praxiteles in Rome [Beeldhouw-, bouw- en schilderkunst in Italië XV] 30 aug
De sombere zuidziel [Beeldhouw-, bouw- en schilderkunst in Italië XVI] 31 aug
Het raadsel 2 sept sept De Italiaans-Turkse oorlog verhindert de geplande reis naar Egypte
De nacht van Ishtâr 9 sept
De angst 16 sept
Het onoverkomelijk verschil 23 sept
Licht en donker 30 sept
Ravenna okt

 

 

 

 

 

 

 

 


Michel Dracosès [Wie men alzoo ontmoet I] 7 okt
Begin en einde 14 okt
De jonge auteur [Wie men alzoo ontmoet II] 21 okt
Vendetta 28 okt
Antiek toerisme nov
De fresco's van Ghirlandajo [Beeldhouw-, bouw- en schilderkunst in Italië XVII] 1 nov
Terug in Florence [Bladen uit mijn dagboek XXVI] 4 nov
Kunst op straat [Beeldhouw-, bouw- en schilderkunst in Italië XVIII] 9 nov
Zondag [Bladen uit mijn dagboek XXVII] 11 nov
Palazzo Vecchio [Bladen uit mijn dagboek XXVIII] 18 nov
Stemming op straat [Bladen uit mijn dagboek XXIX] 25 nov
De zwaluwen neêr gestreken... dec
De fresco's van Benozzo Gozzoli [Bladen uit mijn dagboek XXX] 2 dec
Palazzo Davanzati [Beeldhouw-, bouw- en schilderkunst in Italië XIX] 7 dec
Madonna della Stella [Bladen uit mijn dagboek XXXI] 9 dec
Fiesole [Bladen uit mijn dagboek XXXII] 16 dec
Op de toren [Bladen uit mijn dagboek XXXII]
Dorian Gray [Wie men alzoo ontmoet III] 23 dec
Donatello [Beeldhouw-, bouw- en schilderkunst in Italië XX] 27 dec
De Medici I [Bladen uit mijn dagboek XXXIII] 30 dec
De eenzamen jan

 

 

 

1912

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1912

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1912

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1912

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


De Medici II [Bladen uit mijn dagboek XXXIV] 6 jan
De Medici III [Bladen uit mijn dagboek XXXV] 13 jan
Etruskische kunst [Beeldhouw-, bouw- en schilderkunst in Italië XXI] 17 jan
De obsessie 20 jan
De jonge held [Wie men alzoo ontmoet IV] 27 jan
Stadssilhouet feb
Giovannino [Wie men alzoo ontmoet V] 3 feb
Muzeum van Napels [Beeldhouw-, bouw- en schilderkunst in Italië XXII] 7 feb
Bella Napoli [Bladen uit mijn dagboek XXXVI] 10 feb
Palermo, la Felice [Bladen uit mijn dagboek XXXVII] 17 feb
Taormina [Bladen uit mijn dagboek XXXVII]
Grieksch Theater te Taormina [Beeldhouw-, bouw- en schilderkunst in Italië XXIII] 21 feb
Syracuze [Bladen uit mijn dagboek XXXVIII] 24 feb
De samenzwering mrt
Orvieto
Messina [Bladen uit mijn dagboek XXXIX] 2 mrt
Dingen van Florence I [Bladen uit mijn dagboek XXXX] 9 mrt
Botticelli [Beeldhouw-, bouw- en schilderkunst in Italië XXIV] 13-14 mrt
Dingen van Florence II [Bladen uit mijn dagboek XXXXI] 16 mrt
Pisa [Bladen uit mijn dagboek XXXXII] 23 mrt
Galleria Pitti I [Beeldhouw-, bouw- en schilderkunst in Italië XXV] 27 mrt
Open brief van Louis Couperus aan marchesa A.V., te Napels 30 mrt
Uniform en geen uniform 6 april
Gevraagd: een secretaris… 13 april
Galleria Pitti II [Beeldhouw-, bouw- en schilderkunst in Italië XXVI] 17 april
Ferrara [Bladen uit mijn dagboek XXXXIII] 20 april
Terug in Venetië [Bladen uit mijn dagboek XXXXIV] 27 april
Trinacria mei
Rondom den Campanile [Bladen uit mijn dagboek XXXXV] 4 mei
Feest van San Marco [Bladen uit mijn dagboek XXXXVI] 11 mei
Lido [Bladen uit mijn dagboek XXXXVII] 18 mei
Bibelots van Venetië [Bladen uit mijn dagboek XXXXVIII] 25 mei
De Pozzi [Bladen uit mijn dagboek XXXXVIII]
Tintoretto [Bladen uit mijn dagboek XXXXIX] 1 juni
Murano, Burano, Torcello [Bladen uit mijn dagboek L] 8 juni
Schimmen van Venetië [Bladen uit mijn dagboek LI] 15 juni
Restaurant-emotie's [Bladen uit mijn dagboek LII] 22 juni
Van de drijvende dingen… [Bladen uit mijn dagboek LIII] 29 juni
Herakles I-VII juli
Epistolaire liefde 6 juli
'Lachend dorpje' [Bladen uit mijn dagboek LIV] 13 juli
Bronzen-beeldenspel [Bladen uit mijn dagboek LV] 20 juli
Terug in München [Bladen uit mijn dagboek LVI] 27 juli
Herakles VIII-XIII aug
Schimmen van schoonheid
'Circe' [Bladen uit mijn dagboek LVII] 3 aug
Münchner potpourri I [Bladen uit mijn dagboek LVIII] 10 aug
Rubens [Bladen uit mijn dagboek LIX] 17 aug
Münchner potpourri II [Bladen uit mijn dagboek LX] 24 aug
Hefaistos of de mythe der leelijkheid 31 aug
Herakles XIV-XVIII sept
Wagner's tekst van Der Ring des Nibelungen I-II [Bladen uit mijn dagboek LXI-LXII] 7-14 sept
De zoekende zielen I-II 21-28 sept
Herakles XIX-XXV okt
De zoekende zielen III-VI 5-26 okt
Herakles XXVI-XXXII nov
De zoekende zielen VII-IX 2-16 nov
Verona [Bladen uit mijn dagboek LXIII] 23 nov
De meisjes, die verdwenen… 30 nov
Herakles XXXIII-XXXVIII dec
Uit blanke steden onder blauwe lucht. Eerste bundel
De betooverde koe 7 dec
De Diavolino 14 dec
De charmante oplichter 21 dec
De brief 28 dec