Nieuws

Actieve bemoeienis gemeente Den Haag met Couperushuis

Tijdens een gesprek met enkele leden van het comité tot behoud van het Couperushuis heeft de Haagse wethouder Jette Klijnsma (financiën en cultuur) zich bereid verklaard serieus te gaan onderzoeken of het voormalige woonhuis van de auteur kan worden verworven als expositieruimte voor onder andere het Louis Couperus Museum. Zonder enige financiële toezegging te doen, heeft zij de Dienst OCW Vastgoed inmiddels opdracht gegeven om het pand aan de Surinamestraat grondig door te lichten. Niet alleen bekijkt de Dienst de bouwkundige staat van het perceel, ook wordt er gekeken naar de aankoop- en exploitatiekosten, en mogelijke huurinkomsten.

Ankie van der Bol, voorzitter van het comité, denkt dat het behoud van het huis als literair erfgoed meer kans van slagen heeft als er wordt gekozen voor een bredere bestemming voor het pand. Gedacht wordt aan bijvoorbeeld samenwerking met instellingen als het Letterkundig Museum, Museum Meermanno, het Gemeentemuseum en het Haags Historisch Museum. Het Couperushuis zou dan kunnen worden omgetoverd tot een instituut dat is gewijd aan de cultuur van het fin de siècle in de ruimste zin van het woord.

Ook wordt er aan gedacht om het Indisch-culturele aspect, dat zo onlosmakelijk met Couperus verbonden is, een plek te geven. Van der Bol zou het liefst zien dat het Indisch Wetenschappelijk Instituut (IWI), dat lange tijd gevestigd was in het vroegere woonhuis van Tjali Robinson aan de Mauritslaan, in Den Haag blijft en onderdak vindt in de Surinamestraat. Voordeel van deze opzet is dat het pand als geheel kan worden bewaard en gebruikt voor tentoonstellingen, lezingen, voorstellingen en andere activiteiten.

Een ander alternatief is om slechts een gedeelte van het huis te verwerven. Het is dan zaak een vastgoedontwikkelaar te vinden die het pand aankoopt, restaureert en vervolgens de begane grond doorverkoopt aan een nog op te richten Stichting Couperushuis Surinamestraat, die dat gedeelte van het pand vervolgens als tentoonstellingsruimte aan het Louis Couperus Museum aanbiedt. De twee bovenste verdiepingen worden dan verbouwd tot appartementen en als zodanig verkocht aan particulieren.

FacebooktwitterFacebooktwitter

Reacties

Nog geen reacties

Plaats een reactie

Nieuwsarchief