Nieuws

Arabesken nr.32 verschenen

In juni 2008 overleed op 81-jarige leeftijd de romancier, dichter, classicus, archeoloog en biograaf Frédéric Bastet. Een groot en belangrijk deel van zijn leven stond in het teken van Louis Couperus. Zijn monumentale biografie uit 1987 heeft het Couperusonderzoek enorm gestimuleerd en diepgaand beïnvloed. Het spreekt vanzelf dat het novembernummer van het tijdschrift Arabesken voor het grootste gedeelte gewijd is aan de betrokken en beminnelijke erevoorzitter van het Louis Couperus Genootschap, die de laatste jaren steeds vaker in één adem werd genoemd met het eigenlijke onderwerp van ons tijdschrift.

Na een redactioneel in memoriam belicht H.T.M. van Vliet de betekenis van Bastet voor het Couperusonderzoek. Caroline de Westenholz verhaalt van een bijzondere vriendschap tussen de Couperusbiograaf en zijn voorganger: Albert Vogel. Met evenveel spijt als trots presenteren wij in dit nummer ook het laatste interview dat Frédéric Bastet gaf: twee maanden voor zijn overlijden zocht redacteur Menno Voskuil hem op in zijn appartement in Oegstgeest.

En dan is het tijd om onze weg vervolgen, zonder Bastet: Elsbeth Etty, recensente en columniste van NRC Handelsblad, koos haar favoriete fragment, en Piet Kralt stond aan ons een mooi essay af over Aan den weg der vreugde, waarin hij betoogt dat Couperus’ ideeën over het noodlot, één van zijn grootste thema’s, allerminst consistent zijn. En natuurlijk staat deze Arabesken traditiegetrouw weer vol met nieuws over Couperus, zijn museum en genootschap.

Donateurs van het Louis Couperus Genootschap ontvangen Arabesken gratis. Klik hier om donateur te worden. Een los exemplaar kost 6,80 euro en is te bestellen door overmaking van het bedrag op giro 600367 van het Louis Couperus Genootschap te Den Haag, onder vermelding van het gewenste nummer.

FacebooktwitterFacebooktwitter

Reacties

Nog geen reacties

Plaats een reactie

Nieuwsarchief