Nieuws

Arabesken nr.36 verschenen

Op 20 november was het precies honderd jaar geleden dat Lev Tolstoj overleed. In onze vorige twee nummers werd Eline Vere, de heldin van Couperus’ eerste roman, vergeleken met haar ‘grote zussen’ Emma Bovary en Effi Briest. Nu was er dus een goede reden om eens een grondige vergelijking te maken tussen Anna Karenina en Eline Vere. Het is bekend dat Couperus zijn licht opstak bij de grote Russische auteur. Maar hoe verhouden de romans zicht tot elkaar op stilistisch en thematisch vlak? Hoofdredacteur Liesje Schreuders beantwoordt deze vragen in het openingsartikel.

Niet alleen buitenlandse romans uit het fin de siècle bieden vergelijkingsmateriaal met Eline Vere. Nog geen twee jaar voor het verschijnen van Couperus’ roman publiceerde tachtiger Lodewijk van Deyssel Een Liefde. Critici waren in shock. Nog nooit was vrouwelijke seksualiteit zo openlijk beschreven. Anne Deijkers plaatst de vergelijking tussen Van Deyssels hoofdpersoon Mathilde en het ‘seksloze poppetje’ Eline Vere in het licht van de tijd en sluit hiermee onze serie rond Eline Vere en haar contemporaine zusters af.

In aansluiting op de huidige tentoonstelling in het Louis Couperus Museum, waarin Couperus’ bemoeienis met het toneel centraal staat, schrijft Evert Paul Veltkamp over twee recent opgedoken kattenbelletjes van de auteur. We wisten al dat Couperus deel uitmaakte van het toneelamateurgezelschap van Marcellus Emants, maar uit de vondst van de briefjes blijkt dat hij waarschijnlijk betrokken is geweest bij nog een andere club.

Verder in dit nummer maar liefst twee vraaggesprekken. Rémon van Gemeren sprak met Arnon Grunberg over De stille kracht en Jeroen van Kan voelde Ina Rilke aan de tand over haar Engelse vertaling van Eline Vere, die enthousiast werd onthaald door de Angelsaksische pers. Dan is er nog het favoriete fragment van kinderboekenschrijfster Alma Post en een In Memoriam door Gé Vaartjes, die stilstaat bij het overlijden van de ‘ideale Couperusacteur’ Lex van Delden.

Donateurs van het Louis Couperus Genootschap ontvangen het halfjaarlijkse tijdschrift Arabesken gratis. Losse nummers kosten 9,80 euro en zijn onder vermelding van het gewenste nummer te bestellen door overmaking van het bedrag op giro 600367 van het Louis Couperus Genootschap in Den Haag.

Klik hier voor een volledige inhoudsopgave van dit nummer.

FacebooktwitterFacebooktwitter

Reacties

Nog geen reacties

Plaats een reactie

Nieuwsarchief