Arabesken nr. 52

Arabesken nr.52, december 2018

Tentoonstelling: ‘In de ban van Japan’

De verschijning op 19 oktober van een nieuwe, rijk geïllustreerde uitgave van Het snoer der ontferming, is voor het Louis Couperus Museum een goede aanleiding om een tentoonstelling in te richten over Couperus en Japan, met onder meer de prenten die Couperus inspireerden bij het schrijven van zijn Japanse verhalen.

Arabesken nr. 51

Arabesken nr.51, juni 2018

Arabesken nr.51 verschenen

Met deze keer onder andere: de (on)wenselijkheid van het hertalen van Couperus, de muzikale viering van het 25-jarig bestaan van het Louis Couperus Genootschap, een opmerkelijke brief van Couperus' opa, het werk van Couperus door de ogen van zijn vrijzinnig-protestantse tijdgenoten, het productie- en distributieproces van 'De ode' in bibliofile editie, en de contemporaine kritiek over Oostwaarts.

Louis Couperus en de beeldhouwkunst

De zomertentoonstelling in het Louis Couperus Museum is gewijd aan het thema Louis Couperus en de beeldhouwkunst: enerzijds portretten en beeltenissen van Couperus zelf en naar zijn werk, anderzijds beelden uit de klassieke oudheid die hij beschrijft in zijn boeken.

Nieuw Couperus Cahier: ‘Verderf en verdervers in het werk van Couperus’

Op zondag 15 april werd in het Haagse theater Diligentia, tijdens de viering van het 25-jarig bestaan van het Louis Couperus Genootschap, het zestiende Couperus Cahier ten doop gehouden. En op diezelfde middag kreeg oud-bestuurslid Pieter Verhaar de Couperuspenning uitgereikt.

Biografie van een biografiedag

Biografie van een biografiedag

Het was 23 maart 2018, een grotendeels bewolkte dag, toen zich een groot aantal mensen in de Oude Sterrewacht te Leiden verzamelden voor een dag die geheel in het teken stond van de schrijversbiografie.

De ochtend werd gevuld met een viertal lezingen. Een volle zaal hoorde toe hoe de verschillende biografen vertelden over de leuke kanten aan het schrijven van een biografie, maar ook hoe ze omgingen met problemen die ze in hun onderzoek tegenkwamen. Zo vertelde Elisabeth Leijnse over de moeilijkheid om het extreme antisemitisme van Cécile de Jong van Beek en Donk te benaderen. Ze besprak daarbij haar strategieën om dit goed in haar biografie te verwerken. Een hele andere vraag stelde Michèl de Jong zich, die op het moment een biografie over Drs. P. schrijft. Bij hem ligt de moeilijkheid in de vraag hoe hij zijn objectiviteit kan bewaren, omdat hij goed bevriend was met Drs. P.

Petra Teunissen-Nijsse stuitte op haar beurt op een collectie brieven die een heel ander licht wierpen op Clare Lennart, de hoofdpersoon van haar biografie. De expliciet beschreven seksuele uitspattingen in die brieven stelden haar voor de kwestie of die wel in de biografie opgenomen moesten worden. Aan de hand van drie Socratische filters (waarheid, goedheid en belang) besloot ze dit uiteindelijk wel te doen. Als laatste kwam Wim Hazeu aan het woord, die bij zijn biografie over Lucebert op het allerlaatste moment brieven in handen kreeg over diens oorlogsverleden. Zijn vuistregel is, geïnspireerd op Voltaire: ‘Van de doden niets dan de waarheid.’ Reden voor hem, zo verklaarde hij, om alleen over dode mensen een biografie te schrijven.

Tijdens de lunch was er ook de mogelijkheid om informatie te krijgen over de verschillende literaire genootschappen. In de middag waren er in drie rondes workshops over de biografie. Zo werden vragen behandeld als waar een wetenschappelijke biografie aan moet voldoen, waar de biograaf verder rekening mee moet houden, maar ook hoe een biografie gerecenseerd moet worden en wat de lezers van biografieën verwachten.

De dag werd met een paneldiscussie afgesloten. In de discussie werden nogmaals de hoofdpunten uit de verschillende workshops genoemd. Tijdens de afsluiting deelden de biografen hun ervaringen die ze hadden met betrokken, nog levende familieleden. Zo konden ze bijvoorbeeld beginnen met de verwerking van verdriet en oud zeer, doordat de biograaf hun op het spoor was gekomen.

De biografiedag bewees goed dat het schrijven van een biografie niet zo makkelijk is als het lijkt en dat de biograaf daarom zeker niet in de schaduw van de gebiografeerde hoeft te staan. Maar bovenal was dit een zeer inspirerende en enthousiasmerende dag voor iedereen die met biografieën bezig is.

Chris Flinterman

Genootschap viert 25-jarig jubileum

Het Louis Couperus Genootschap viert dit jaar zijn 25-jarig bestaan. Dit wordt op 15 april op feestelijke wijze gevierd in het Haagse theater Diligentia, met onder andere een Indisch driegangenbuffet en een gevarieerde muziekavond.

Het thema van dit jaar is 'Couperus in transit'. In zijn feuilletons en reisverhalen deed Couperus verslag van zijn ontmoetingen en ervaringen in den vreemde. Met een open blik beschreef hij mensen, locaties en plaatselijke gebruiken, van Italië tot aan Japan. Op uitnodiging van het Louis Couperus Genootschap hebben tien jonge singer-songwriters zich laten inspireren door een van Couperus' reisverhalen. Deze artiesten, onder wie Hanneke Hendrix, Dave von Raven en Janne Schra, presenteren hun lied op zondagavond 15 april aan het publiek. Acteur Arend Brandligt brengt de bijbehorende tekst ten gehore.

Biografiedag: schrijversbiografie in de kijker

Op vrijdag 23 maart 2018 wijdt het Louis Couperus Genootschap een hele dag aan de schrijversbiografie onder de titel: 'Tussen slijk en sterren. De schrijversbiografie in de kijker'. In de Oude Sterrewacht in Leiden worden verschillende lezingen gehouden en workshops gegeven. Lezingen zijn er van onder anderen van Elisabeth Leijnse en Wim Hazeu rondom het thema 'Pijnpunten in de biografie'. 's Middags geven ervaren biografen als Jaap Goedegebuure, Elly Kamp en Gé Vaartjes en Eric Palmen praktische workshops over het schrijven, lezen en recenseren van schrijversbiografieën.

Verfilming ‘De binocle’ in de maak

Aidan Vernee, vierdejaarsstudent Filmregie aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht, hoopt binnenkort af te studeren met de verfilming van 'De binocle'. In het bekende korte verhaal van Couperus raakt een journalist tijdens een opvoering van Die Walküre geobsedeerd door een kaalhoofdige man in het publiek. Om de film te kunnen voltooien heeft de regisseur en zijn crew wel wat extra geld nodig.