Genootschapsdag 2019: ‘Couperus in Azië’

De jaarlijkse Genootschapsdag vindt dit jaar plaats in Museum Volkenkunde in Leiden, op zaterdag 6 april.

Het thema van dit jaar is ‘Couperus in Azië’. De aanleiding is de recent verschenen, fraai geïllustreerde heruitgave van Het snoer der ontferming, waarin Couperus een aantal Japanse sprookjes en legenden heeft gebundeld.

Coen van ’t Veer vertelt op deze dag over de zes overtochten naar Azië die Couperus binnen een bestek van vijftig jaar maakte. De reis per mailboot veranderde in die halve eeuw drastisch van karakter. Simon Mulder (redacteur van ons tijdschrift Arabesken) reisde Couperus bijna honderd jaar later na, ter gelegenheid van zijn voordracht over Couperus in de Nederlandse ambassade in Tokyo in december 2018. Hij zal ons deze middag leiden door het Japan dat Couperus hoopte te vinden, het Japan dat Couperus daadwerkelijk vond en het Japan van nu.

Wilt u zich ook onderdompelen in Aziatische sferen? Meld u zich dan snel aan!

Programma
13.00 – 13.30 uur: ontvangst met koffie en thee

13.30 – 13.45 uur: welkomstwoord door voorzitter Annebeth Simonsz

14.00 – 14.25 uur: lezing door Coen van ’t Veer: ‘De dood als reisgenoot. Met Louis Couperus naar Indië en weer terug.’

14.30 – 14.50 uur: muziek door Yumiko Kunimori

14.50 – 15.20 uur: pauze

15.20 – 15.55 uur lezing door Simon Mulder: ‘”O, Japan! O, de Japanners…!” Nippon achterna’

15.55 – 16:30 uur: afsluiting en borrel

Aanmelden
De entreeprijs bedraagt  27,50 euro per persoon (donateurs en doza’s van het Louis Couperus Genootschap en amices van het Louis Couperus Museum betalen 22,50 euro per persoon), inclusief alle consumpties. U kunt zich aanmelden door op onze website een ticket te kopen. (Ga naar betalen.louiscouperus.nl, kies de knop ‘webshop’ en selecteer uw ticket.) Wij adviseren u dringend om u tijdig, maar in ieder geval vóór 25 maart aan te melden. Wij reserveren de plaatsen in volgorde van betaling. U ontvangt geen bevestiging van uw betaling, wij zetten u direct op de deelnemerslijst.

Datum, tijd en locatie
Zaterdagmiddag 6 april, 13:00 – 17:00 uur, Museum Volkenkunde, Steenstraat 1 te Leiden, telefoon 088 – 0042 800

Bezoekers van de Genootschapsdag mogen de tentoonstelling ‘BALI welcome to paradise’ tegen gereduceerd tarief bezoeken. U betaalt aan de kassa van het museum een kaartje voor 6,50 euro in plaats van 15,00 euro.

Bereikbaarheid
Het museum (Steenstraat 1) ligt op vijf minuten loopafstand van het NS-station Leiden Centraal en is dus uitstekend met de trein te bereiken. Parkeren (betaald) is mogelijk op een aantal nabijgelegen parkeerplaatsen. De dichtstbijzijnde is de Morspoortgarage. Deze garage ligt op acht minuten loopafstand van het museum. U kunt ook gebruik maken van het ruime parkeerterrein op de Haagweg; een gratis pendelbus brengt u naar het museum.

Arabesken nr.52 verschenen

Hoewel Louis Couperus zelf bepaald niet enthousiast was over zijn ervaringen met Japan, leverde zijn reis naar het land van de Rijzende Zon intussen wel zijn zwanenzang Het snoer der ontferming op. Onlangs kwam er een fraai geïllustreerde nieuwe editie van deze verhalenbundel uit, dat werd verzorgd door Couperuskenner H.T.M. van Vliet. Hij ging voor deze gelegenheid op zoek ging naar de bronnen, zowel boeken als illustraties, die Couperus inspireerden bij het schrijven van deze verhalen. Naar aanleiding hiervan is in het Louis Couperus Museum een mooie tentoonstelling over dit onderwerp ingericht. Met dit nieuwe nummer van Arabesken haken wij aan bij dit thema.

Ivo Smits vertelt in een artikel over Ellen Forest, die bijna gelijktijdig met Couperus in Japan verbleef en daar ook verslag van deed aan de Nederlandse pers. Rémon van Gemeren herneemt nogmaals de oude rubriek Couperus & de contemporaine kritiek, uiteraard over Het snoer der ontferming. H.T.M. van Vliet toont hoe Couperus met behulp van prenten, reisgidsen en andere boeken te werk ging bij het schrijven van deze legendes. Daarbij legt hij de nadruk op het verhaal ‘De vossen’. In het middenkatern zijn twee kleurenillustraties opgenomen die bij dit verhaal horen. Verder verdiepte Marianne Hezemans zich in jr. mr. J.C. Baud, aan wie het Louis Couperus Genootschap het onlangs ontvangen legaat te danken heeft. Daarnaast spraken we met Aidan Vernee, die het verhaal ‘De binocle’ verfilmde; onze kersverse redacteur Simon Mulder recenseert deze film in deze Arabesken. Looi van Kessel werpt op zijn beurt een kritische blik op de toneelvoorstelling Voorbij, op basis van Van oude menschen, de dingen, die voorbij gaan… door Theatergroep Zout.

Een volledige inhoudsopgave van deze Arabesken vindt u hier. Donateurs van het Genootschap krijgen Arabesken gratis toegestuurd. Als u zich wilt aanmelden als donateur, klik dan hier.

Tentoonstelling: ‘In de ban van Japan’

De verschijning op 19 oktober van een nieuwe, rijk geïllustreerde uitgave van Het snoer der ontferming, is voor het Louis Couperus Museum een goede aanleiding om een tentoonstelling in te richten over Couperus en Japan.

In oktober 1921 reisde Louis Couperus met zijn vrouw voor een jaar als ‘speciaal correspondent’ van het weekblad de Haagsche Post door Nederlands-Indië en Japan. De reisbrieven die hij schreef werden na Couperus’ dood in twee bundels uitgegeven: Oostwaarts (1923) en Nippon (1925). De literaire verwerking van de reis volgde in de winter van 1922/23, toen hij onder de titel Het snoer der ontferming een reeks schetsen en verhalen schreef. Ze vormen een eenheid door drie samenhangende motieven: schoonheid, noodlot (Karma) en ontferming. Bovendien hebben ze alle de boeddhistische levensvisie van aanvaarding en berusting als achtergrond. De inspiratie voor deze verhalen vond Couperus in Japanse mythen, legenden en prenten van beroemde schilders als Utamaro, Hiroshige, Harunobu en Hokusai.

De expositie ‘In de ban van Japan. Louis Couperus en het snoer der ontferming’ toont deze prenten naast de teksten van Couperus zelf. Ook andere bronnen die Couperus gebruikte zijn er te zien: gegevens en beschrijvingen uit een Japanse reisgids, kunstboeken, historische werken en boeken van beroemde bezoekers van Japan, zoals Basil Chamberlain en Lafcadio Hearn.

De geïllustreerde uitgave van Het snoer der ontferming, die werd bezorgd door Dick van Vliet, wordt op de opening gepresenteerd. De uitgave van Van Oorschot is daarna te koop voor 44,99 euro.

De tentoonstelling is te bezichtigen van 20 oktober tot en met 20 mei 2019 in het Louis Couperus Museum in Den Haag.

Arabesken nr.51 verschenen

Een tijdje geleden was er in de media hernieuwde aandacht voor een al bestaande discussie: is het wenselijk dat oude en inmiddels voor velen moeilijk leesbare teksten hertaald of zelfs bewerkt worden? Neerlandica Marita Mathijsen en auteur Ronald Giphart spraken zich uit voor hertalingen. Michelle van Dijk, docente Nederlands op de middelbare school, ging aan de slag met die boodschap en is subiet begonnen met het hertalen van Van oude menschen, de dingen, die voorbij gaan… In dit nummer van Arabesken krijgt ze ruimte om nogmaals haar standpunt te bepleiten, en ze krijgt daarop enige kritische tegengas van onze redacteur Rémon van Gemeren.

Naar aanleiding van zijn vijfentwintigjarige bestaan probeerde het Louis Couperus Genootschap op een heel andere manier Couperus’ teksten over te brengen op jongere generaties. Het Genootschap vroeg aan enkele jonge Nederlandse artiesten of zij een lied wilden maken op basis van een reisverhaal van Couperus. Dit leidde tot een gedenkwaardig optreden in het Haagse Diligentia én een prachtige cd. Het project kreeg de naam ‘Couperus in transit’: onderweg door verschillende landen, maar ook door de tijd.

Dan zijn er in deze Arabesken verschillende, deels nog niet eerder afgedrukte brieven te vinden. Peter Storm van Leeuwen schreef over een fraaie brief van de grootvader van Couperus, Hans Matla verkreeg een brief van Elisabeth Couperus-Baud aan Henri Van Booven, en Han Peek een van de rouwkaarten van Couperus. Deze staan in dit nummer afgebeeld en zijn waar nodig getranscribeerd. Ook er is een vraaggesprek met Bart Vieveen, rector van het Stedelijk Gymnasium Leiden, die een door Couperus geschreven briefkaart in zijn bezit kreeg.

En verder nog: de receptiegeschiedenis van het werk van Couperus uit godsdienstwetenschappelijk perspectief, een bijdrage over de bibliofiele uitgave van ‘De ode’,  en stiekem tóch nog een aflevering van de inmiddels beëindigde rubriek Couperus & de contemporaine kritiek, deze keer gewijd aan de receptie van Oostwaarts.

Een volledige inhoudsopgave van deze Arabesken vindt u hier. Donateurs van het Genootschap krijgen Arabesken toegestuurd. Als u zich wilt aanmelden als donateur, klik dan hier.

 

Louis Couperus en de beeldhouwkunst

De zomertentoonstelling in het Louis Couperus Museum is gewijd aan het thema Louis Couperus en de beeldhouwkunst: enerzijds portretten en beeltenissen van Couperus zelf en naar zijn werk, anderzijds beelden uit de klassieke oudheid die hij beschrijft in zijn boeken.

Er bestaan verschillende portretsculpturen van Couperus. Iedereen kent de beelden in de Surinamestraat en aan het Lange Voorhout, maar er zijn ook minder bekende, zoals de bustes van Theo Dobbelman, het Franse duo Mathias en Nathalie en de kop door Corrado Ruffino in Rome. Daarnaast zijn er verschillende beelden gemaakt naar thema’s of titelheldinnen uit Couperus’ werk door beeldhouwers als Theo van der Nahmer, Tom Pucky, Wibbine van Roon en Jan Wolkers. Dit is te zien in de voorkamer van het museum.

Louis Couperus liet zich zijn leven lang inspireren door kunst en mythologie uit de klassieke oudheid. Zoals in Reisimpressies (1894), waarin hij zijn eerste reis door Italië beschrijft, maar nog nadrukkelijker in romans als Dionyzos (1904), De berg van licht (1905-1906), en Herakles (1913). Daarnaast beschreef hij uitgebreid over klassieke kunst in zijn feuilletons die zijn gebundeld in bijvoorbeeld Uit blanke steden onder blauwe lucht (1912/1913).

In de achterkamer van het museum worden beelden en foto’s van sculpturen uit de oudheid getoond. Interessant is hoe de houding ten opzichte van het kijken naar klassieke sculptuur in de negentiende eeuw verandert. Werd beeldhouwkunst aanvankelijk beoordeeld vanuit een esthetisch of christelijk/moralistisch standpunt, in de loop van de eeuw werden de antieke beelden steeds meer gezien als ‘bezielde objecten’. Deze maakten als zodanig hun entree als personages in de literatuur, ook bij Couperus.

Couperus was onomwonden van mening dat de ‘ouden’ er een gezondere en vooral zonnigere levenshouding op nahielden dan de vroege christenen, en dat de laatsten veel van die onschuldige, heidense beschaving onnodig hadden vernield.  Deze opvatting sluit verbazingwekkend goed aan bij een recent verschenen studie van Catherine Nixey: Eeuwen van duisternis. De christelijke vernietiging van de klassieke cultuur (2017). Daarin trekt de auteur parallellen tussen de vernietigingsdrang van de vroege christenen in de late Oudheid en de destructieve acties van de terreurgroep Isis in onze dagen. Couperus’ visie blijkt plotseling van actueel belang.

De tentoonstelling ”Een sneller schrik van schoonheid…’ Louis Couperus en de beeldhouwkunst’ is vanaf heden tot en met 14 oktober te bezoeken. Meer informatie vindt u op de website van het Louis Couperus Museum.

Nieuw Couperus Cahier: ‘Verderf en verdervers in het werk van Couperus’

Op zondag 15 april werd in het Haagse theater Diligentia, tijdens de viering van het 25-jarig bestaan van het Louis Couperus Genootschap, het zestiende Couperus Cahier ten doop gehouden.

In Stille venijnen. Verderf en verdervers in het werk van Louis Couperus belicht Jaap Goedegebuure een type personage dat in verschillende gedaantes telkens weer opduikt in het werk van de auteur, namelijk dat van ‘de Verderver’: een man (meestal) die een grote bedreiging vormt voor de veilige, burgerlijke conventie. Misschien, zo laat Goedegebuure in zijn essay doorschemeren, staat zo’n verderver dichterbij Couperus zelf dan men zou verwachten van iemand die zo zorgvuldig het imago heeft opgebouwd van een verfijnd woordkunstenaar.

Jaap Goedegebuure is emeritus hoogleraar Moderne Nederlandse Letterkunde aan de Universiteit Leiden. Als literatuurcriticus is hij verbonden aan Trouw. In 2015 gaf hij samen met Oek de Jong een brievenboek uit van Frans Kellendonk. In datzelfde jaar verscheen zijn studie Wit Licht. Poëzie en mystiek in de Nederlandse literatuur van 1890 tot 2015. Binnenkort verschijnt zijn biografie van Frans Kellendonk.

Lees hier hoe u dit Cahier kunt bestellen.

Couperuspenning
Diezelfde middag kreeg oud-bestuurslid Pieter Verhaar de Couperuspenning uitgereikt. Verhaar heeft, bijna net zo lang als het Genootschap bestaat, verschillende functies bekleed in het bestuur. Zo was hij een tijdlang penningmeester, vice-voorzitter, organiseerde hij wandelingen door het Den Haag van Louis Couperus, en trad hij ook zelf op als gids.

De Couperuspenning is een gezamenlijk initiatief van het Louis Couperus Genootschap en het Louis Couperus Museum, en wordt sinds 2006 ongeveer jaarlijks toegekend aan een persoon die zich op buitengewone wijze heeft ingezet om de nagedachtenis aan Louis Couperus levend te houden.

Genootschap viert 25-jarig jubileum

Het Louis Couperus Genootschap viert dit jaar zijn 25-jarig bestaan. Dit wordt op 15 april op feestelijke wijze gevierd in het Haagse theater Diligentia, met onder andere een Indisch driegangenbuffet en een gevarieerde muziekavond.

Het thema van dit jaar is ‘Couperus in transit’. In zijn feuilletons en reisverhalen deed Couperus verslag van zijn ontmoetingen en ervaringen in den vreemde. Met een open blik beschreef hij mensen, locaties en plaatselijke gebruiken, van Italië tot aan Japan. Op uitnodiging van het Louis Couperus Genootschap hebben tien jonge singer-songwriters zich laten inspireren door een van Couperus’ reisverhalen. Deze artiesten, onder wie Hanneke Hendrix, Dave von Raven en Janne Schra, presenteren hun lied op zondagavond 15 april aan het publiek. Acteur Arend Brandligt brengt de bijbehorende tekst ten gehore.

Middag- en avondprogramma
Voorafgaand aan dit muzikale programma is er voor onze donateurs een ontvangst en een Indisch driegangenbuffet. Tijdens deze middag staan wij uiteraard uitgebreid stil bij ons 25-jarig jubileum, onder andere door middel van een fotopresentatie en een overzichtstentoonstelling.

De entreeprijs voor het middagprogramma bedraagt 35 euro per persoon (ontvangst en buffet, inclusief drankjes). Donateurs kunnen zich aanmelden door dit bedrag over te maken op rekening NL10INGB0000600367 ten name van Stichting Louis Couperus Genootschap te Den Haag, onder vermelding van ‘Jubileumviering 2018’ en uw naam. Wij adviseren u dringend om u tijdig, maar in ieder geval vóór 9 april aan te melden. Er zijn 80 plaatsen beschikbaar. Wij reserveren in volgorde van betaling. U ontvangt geen bevestiging van uw betaling; wij zetten u direct op de reserveringslijst.

Kaarten voor het avondprogramma kunt u rechtstreeks kopen aan de kassa van Diligentia, via de website het theater of telefonisch via 070-3610540. De prijzen variëren van 18,50 tot 23,50 euro (eerste rang). Deze prijzen zijn exclusief 2,50 euro boekingskosten. Let op: deze kaarten zijn ook beschikbaar voor niet-donateurs; alle belangstellenden zijn welkom. Voor het avondprogramma zijn 450 plaatsen beschikbaar.

Nieuw Couperus Cahier
Op deze jubileumdag presenteren wij ook ons zestiende Couperus Cahier. Hierin belicht emeritus hoogleraar Moderne Nederlandse Letterkunde en criticus Jaap Goedegebuure een type personage dat in verschillende gedaantes telkens weer opduikt in het werk van de auteur, namelijk dat van ‘de Verderver’: een man (meestal) die een grote bedreiging vormt voor de veilige, burgerlijke conventie. Misschien, zo laat Goedegebuure in zijn essay doorschemeren, staat zo’n verderver dichterbij Couperus zelf dan men zou verwachten van iemand die zo zorgvuldig het imago heeft opgebouwd van een verfijnd woordkunstenaar. Stille venijnen. Verderf en verdervers in het werk van Louis Couperus is vanaf die dag voor tien euro te koop. De auteur is aanwezig om uw exemplaar te signeren.

Cd
Tijdens het avondprogramma wordt ook de cd Couperus in transit (Excelsior Recordings) ten doop gehouden en zal vanaf dat moment ook in muziekwinkels, online verkooppunten en via streamingsdiensten beschikbaar zijn.

Datum, tijd en locatie
Zondag 15 april van 16:00 tot 19:30 uur (jubileummiddag en buffet) en van 20:15 tot 22:15 uur (avondprogramma) in Theater Diligentia, Lange Voorhout 5, Den Haag.

Heeft u nog vragen over het jubileumprogramma? Neemt u dan gerust contact op met secretaris Inge van Es, via secretaris@louiscouperus.nl of via 06-18044968.

Biografiedag: schrijversbiografie in de kijker

Op vrijdag 23 maart 2018 wijdt het Louis Couperus Genootschap een hele dag aan de schrijversbiografie onder de titel: ‘Tussen slijk en sterren. De schrijversbiografie in de kijker’. In de Oude Sterrewacht in Leiden worden verschillende lezingen gehouden en workshops gegeven.

Lezingen zijn er van onder anderen Elisabeth Leijnse en Wim Hazeu rondom het thema ‘Pijnpunten in de biografie’. ’s Middags geven ervaren biografen als Jaap Goedegebuure, Elly Kamp en Gé Vaartjes en Eric Palmen van biografieportaal.nl praktische workshops over het schrijven, lezen en recenseren van schrijversbiografieën. Bekijk hier het volledige programma.

Liefhebbers van biografieën, (aspirant)biografen en studenten zijn van harte welkom. De biografiedag kost 17,50 euro, inclusief lunch. U kunt zich aanmelden via eventbrite.nl. Na aanmelding krijgt u een keuzeformulier voor de middagworkshops.

De biografiedag is een initiatief van het Louis Couperus Genootschap en wordt uitgevoerd in samenwerking met Universiteit Leiden, de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde en het Bordewijk Genootschap.

Verfilming ‘De binocle’ in de maak

Aidan Vernee, vierdejaarsstudent Filmregie aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht, hoopt binnenkort af te studeren met de verfilming van ‘De binocle’. In het bekende korte verhaal van Couperus raakt een journalist tijdens een opvoering van Die Walküre in Dresden geobsedeerd door een kaalhoofdige man in het publiek.

Om de film te kunnen voltooien heeft de regisseur en zijn crew extra geld nodig. In de videoboodschap hieronder doet Vernee een sympathieke oproep aan onze donateurs en andere liefhebbers van Couperus’ werk om een bedrag – klein of wat groter; alles is welkom – aan het project te doneren. Daar staat overigens ook wat tegenover. Wat dat precies is, is afhankelijk van de grootte van het bedrag. Meer informatie hierover op de website van het project.

 

Theatergroep Zout speelt toneelvoorstelling Voorbij

Op 28 januari speelt theatergroep Zout de voorstelling Voorbij, een eigen bewerking van de roman Van oude menschen, de dingen, die voorbij gaan…, gebruikmakend van het decor van Toneelgroep Amsterdam, in de Rabozaal van de Amsterdamse Stadsschouwburg.

Na Stil, een toneelvoorstelling naar De stille kracht die vorig jaar op het programma stond, haakt de theatergroep andermaal aan bij de opvoering van de trilogie van Toneelgroep Amsterdam naar werk van Louis Couperus. Het belangrijk verschil met de vorige keer is dat Zout nu heeft gekozen voor een geheel eigen bewerking van de roman.

Gijs Levelt, de trompettist van onder andere de Amsterdam Klezmer Band, componeerde speciaal voor deze voorstelling muziek, die hij live zal spelen. De regie ligt in handen van Mariken Bijnen.

Kaarten voor deze eenmalige voorstelling kunt u hier bestellen.

Nieuwsarchief

Foto van de dag

penningmeestergezocht.png