Nieuws

Couperus Cahier XI verschenen: Drie fatale vrouwen

In het elfde Couperus Cahier voert Maarten van Buuren drie beroemde literaire heldinnen uit het fin de siècle ten tonele als voorbeelden van fatale vrouwen: Emma Bovary Anna Karenina en Eline Vere. De femme fatale is een cultuurhistorisch stereotype dat door Flaubert, Tolstoj en Couperus in verband wordt gebracht met decadentie, degeneratie en neurose. Vooral het laatste begrip staat centraal in het essay van Van Buuren. Wat verstond men toen precies onder neurose? Wat waren de oorzaken en gevolgen? Welke omstandigheden bevorderden het ziekteproces en welke behandelingen waren er voorhanden? En op welke wijze lieten de auteurs zich inspireren door wat negentiende-eeuwse medici over neurose schreven? Eén conclusie lijkt op voorhand gerechtvaardigd: fataal bleken de vrouwen vooral voor zichzelf. Nauwgezet beschrijft Van Buuren het proces dat leidt tot hun treurige ondergang.

Maarten van Buuren is hoogleraar Franse taal- en letterkunde aan de Universiteit Utrecht. Daarnaast werkt hij als vertaler en essayist. Hij is de auteur van onder andere Kikker gaat fietsen!, waarin hij op openhartige en indringende wijze zijn gevecht tegen depressie beschrijft.
Drie fatale vrouwen in het fin de siècle. Emma Bovary, Anna Karenina, Eline Vere is voor 12,50 euro te bestellen door overmaking van het bedrag op giro 600367 van het Louis Couperus Genootschap in Den Haag, onder vermelding van ‘Couperus Cahier XI’. Meer informatie over de Couperus Cahiers vindt u hier.

FacebooktwitterFacebooktwitter

Reacties

Nog geen reacties

Plaats een reactie

Nieuwsarchief