Nieuws

Couperuspenning 2009 voor Martijn Icks

De Couperuspenning 2009 gaat naar historicus Martijn Icks. Hij ontving de bronzen penning na afloop van zijn lezing over l’Agonie van Lombard versus De berg van licht van Couperus op de jaarlijkse bijeenkomst van het Louis Couperus Genootschap. Natuurlijk dankt Icks de onderscheiding in de eerste plaats aan zijn verdiensten voor de Couperusstudie. ‘Maar door de Couperuspenning uit te reiken aan een veelbelovende historicus van nog geen dertig jaar oud, willen we ook andere jonge wetenschappers stimuleren zich met Couperus bezig te houden, en te laten zien wat er op dat gebied nog allemaal mogelijk is,’ aldus scheidend voorzitter Hans Kreuzen.

Martijn Icks publiceerde in 2006 het Couperus Cahier Heliogabalus: geschiedenis, droom en nachtmerrie. Historische achtergronden bij De berg van licht. In 2009 promoveerde hij op het proefschrift Images of Elagabalus, waarin de historicus de beeldvorming van de jonge keizer door de eeuwen heen onder de loep neemt.

De Couperuspenning is een gezamenlijk initiatief van het Louis Couperus Genootschap en het Louis Couperus Museum, en wordt jaarlijks toegekend aan een persoon die zich op buitengewone wijze heeft ingezet om de nagedachtenis aan Louis Couperus levend te houden. Eerder werd de prijs uitgereikt aan José Buschman, Maarten Klein en Eugenie Boer.

FacebooktwitterFacebooktwitter

Reacties

Nog geen reacties

Plaats een reactie

Nieuwsarchief