De binocle

Drakevlerken

Tachtig jaar geleden reisde Couperus als speciaal correspondent van de Haagsche Post naar het Verre Oosten. De reportages die hij schreef over Japan en China werden in 1925, bijna twee jaar na zijn dood, gebundeld in het boek Nippon.

Toen fotograaf Paul van Riel dit boek onlangs in handen kreeg, realiseerde hij zich hoe goed de foto’s die hij de afgelopen jaren had gemaakt aansloten bij de beschrijvingen van Couperus. In nr.18 (mei 2003) van HP/De Tijd, de opvolger van de Haags(ch)e Post, staan enkele foto’s van de fotograaf afgedrukt, met daaronder een aantal citaten van Couperus.

En inderdaad: of het nu gaat om ‘de jonkezeilen als drakevlerken of immense vinnen van reuzenvisschen’ op de Parelrivier bij Guangzhou, ‘de visschen karmijn op den graat de vleezen bloederig purper’ in de winkels van Canton, of ‘al die papiertjes, die gewonden zijn om de takken van een prachtigen magnolia-heester in vollen bloei’ in Nikko, het is er allemaal nog, zoals de foto’s van Paul van Riel mooi laten zien. Van Riel deelt de gemengde gevoelens die Couperus koesterde voor het moderne Japan: ‘Natuurlijk is er nog steeds veel moois te zien in Japan, maar in een relatief klein land dat in Couperus’ tijd al overbevolkt was en inmiddels 120 miljoen inwoners heeft, (…), worden al die tempels, heiligdommen en parken steeds meer opgeslokt door het uiterst chaotische straatbeeld. (…) Wanneer hij klaagt over de barstensvolle treinen en de bij elke tempel en elk station aanwezige lawaaiige groepen scholieren, dan voel ik met hem mee.’

FacebooktwitterFacebooktwitter

Reacties

Nog geen reacties

Plaats een reactie

Foto van de dag

Couperus-Muller.gif

Intussen op Twitter