Nieuws

Een dandy in de Oriënt

Op 4 april verschijnt bij uitgeverij Bas Lubberhuizen een nieuwe publicatie van José Buschman, mede-oprichter en oud-voorzitter van het Louis Couperus Genootschap. In Een dandy in de Oriënt. Louis Couperus in Afrika (16,90 euro) reconstrueert Buschman de reis die Couperus in de jaren 1920 en 1921 maakte door Algerije en Tunesië.

Aan de hand van reisverslagen van tijdgenoten en niet eerder gepubliceerde foto’s laat zij zien wat Couperus wel moeten hebben opgemerkt, maar niet beschreven heeft: het Franse militaire gezag, de armoede, de mannelijke prostitutie en het beklagenswaardige lot van de vrouwen. Aanvankelijk doopte Couperus zijn pen zoals gebruikelijk in esthetische inkt; hij meende overal de sprookjes van Duizend-en-één nacht te zien en schreef vol vervoering over ‘de melancholie van de islam’. Maar gaandeweg verschieten zijn reisbrieven toch enigszins van kleur; een zeker gevoel van onbehagen sluipt in de tekst, al ontweek Couperus heikele kwesties.

In haar boek geeft Buschman een aanzet tot een nieuwe kijk op het schrijverschap van Couperus. Volgens haar laten veel romans zich lezen als de gesublimeerde nachtmerrie van de schrijver zelf, die met zijn ontduiking van het burgerlijke leven, zijn hang naar weelde en luxe, en vooral zijn verfijnd kunstenaarschap moest vrezen voor afwijzing door zijn lezerspubliek.

FacebooktwitterFacebooktwitter

Reacties

Nog geen reacties

Plaats een reactie

Nieuwsarchief