De binocle

Flat characters

Het juninummer van het tijdschrift Indische Letteren is gewijd aan ‘het beeld van de inheemse bevolking in de Indisch-Nederlandse literatuur’. Vanzelfsprekend wordt hierin ook aandacht besteed aan Couperus’ De stille kracht (1900).

In een beknopt artikel bespreekt Geert Onno Prins de personages Soenario, Si-Oudijck, Oerip en Saïna in het licht van de veranderende verhoudingen tussen het Europese en inlandse bestuur rond 1900. Deze personages zijn volgens Prins flat characters; ze maken, in tegenstelling tot hun Nederlandse tegenspelers, geen ontwikkeling door, maar ze nuanceren wel het ‘stereotiepe beeld’ dat uit andere romans uit diezelfde periode naar voren komt.

Vooral het conflict tussen resident Van Oudijck en regent Soenario zou de veranderende economische verhoudingen tussen de Europese koloniale mogendheden en hun Aziatische kolonies weerspiegelen. Daarbij blijft Couperus zijn personages, ook de ‘inlanders’, als mensen van vlees en bloed beschrijven, zonder ze expliciet te veroordelen: ‘niets menselijks is hun vreemd’, aldus Prins.

Indische Letteren wordt uitgegeven door de Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde. Losse nummers kunnen worden besteld door 8,50 euro over te maken op postbanknummer 1977068 onder vermelding van het betreffende nummer.

FacebooktwitterFacebooktwitter

Reacties

Nog geen reacties

Plaats een reactie

Foto van de dag

Couperus als baby

Intussen op Twitter