Nieuws

Couperuspenning 2015 voor Frans van der Linden

De Couperuspenning 2015 gaat naar neerlandicus Frans van der Linden. Hij ontving de bronzen penning eerder vandaag, op de 152ste geboortedag van Louis Couperus, in het aan de schrijver gewijde museum in Den Haag.

De uitreiking van de penning in het Louis Couperus Museum volgde op de onthulling van een ánder bronzen object: een plaquette met de beeltenis van Elisabeth Couperus-Baud, die op initiatief van Van der Linden voor het museum werd vervaardigd. Het gaat om een kopie van een in 1903 gemaakt medaillonportret van de beeldhouwer Pier Pander. Echtgenoot Louis Couperus, die destijds daartoe de opdracht gaf, was zeer onder de indruk van het werk van Pander en wijdde enkele gedichten aan het werk van de kunstenaar. Het marmeren origineel bevindt zich in de collectie van het Pier Pander Museum in Leeuwarden.

Ook bezorgde Frans van der Linden de bloemlezing ‘O, gouden, stralenshelle fantazie!’ Bloemlezing uit de poëzie van Louis Couperus. Het eerste exemplaar van deze uitgave in de Prominent Reeks van uitgeverij Tiem werd vanmiddag in het museum aangeboden aan schrijver en Couperusliefhebber Bart Chabot.

Maar er zijn meer redenen om Frans van der Linden te huldigen, zo vond Caroline de Westenholz, voorzitter van het Louis Couperus Museum, uit wier handen hij de penning kreeg overhandigd: ‘Sinds Frans niet meer voor de klas staat heeft hij kosten noch moeite gespaard om Couperus voor het voetlicht te brengen, zowel in als buiten het museum. Hij heeft honderden lezingen gegeven over de meest uiteenlopende Couperiaanse onderwerpen. Hij begeleidt wandelingen in de buurt van het museum, soms zelfs speciale tochten die aansluiten bij het onderwerp van een specifieke tentoonstelling. Naast al deze activiteiten ontwikkelde Frans zich ook tot een bevlogen samensteller van tentoonstellingen.’

De Couperuspenning is een gezamenlijk initiatief van het Louis Couperus Genootschap en het Louis Couperus Museum, en wordt sinds 2006 ongeveer jaarlijks toegekend aan een persoon die zich op buitengewone wijze heeft ingezet om de nagedachtenis aan Louis Couperus levend te houden.

FacebooktwitterFacebooktwitter

Reacties

2 reacties op “Couperuspenning 2015 voor Frans van der Linden”

  1. Voor honderden lezingen zou ik opnieuw geboren moeten worden. Niettemin bedankt voor de aandacht die jullie schenken aan de feestelijke gebeurtenis van 10 juni jl.
    Een extra stimulans om me verder in te zetten voor het in leven houden van onze geliefde auteur.

    Geplaatst door Frans van der Linden | 21 juni 2015, 11:25

Trackbacks/Pingbacks

  1. […] Neerlandicus Frans van der Linden ontving op 10 juni de Couperuspenning 2015. Hij ontving de bronzen penning op de 152ste geboortedag van Louis Couperus, in het aan de schrijver gewijde museum in Den Haag (lees meer). […]

Plaats een reactie

Nieuwsarchief