Nieuws

Homoseksualiteit rond 1900

Op vrijdag 21 november opent Paul Schnabel, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau, een nieuwe tentoonstelling in het Louis Couperus Museum: ‘De weifelende sekse. Opvattingen over homoseksualiteit rond 1900 en het werk van Louis Couperus.’

Rond 1900 veranderde de manier waarop men over homoseksualiteit dacht ingrijpend. Tal van artsen en psychiaters bestudeerden het verschijnsel en kwamen tot de conclusie dat het niet ging om een misdaad, noch om een ziektebeeld, maar veeleer om een bij de geboorte meegekregen mogelijkheid. Tegelijkertijd werd homoseksualiteit een onderdeel van een meer algemene, esthetische levenshouding die balanceerde op het randje van decadentie en in zijn vormgeving putte uit het arsenaal van antieke voorgangers.

Het werk van Couperus past in beide ontwikkelingen. De deterministische opvatting van homoseksualiteit als onontkoombaar gegeven van de natuur sluit haarfijn aan bij Couperus’ algemene grondtoon van onvermijdelijkheid en noodlot, terwijl de meer esthetische variant, met wortels in de antieke wereld, in zijn werk eveneens aan de orde komt.

De tentoonstelling illustreert de twee genoemde tendensen in de homo-emancipatie rond 1900 en plaatst het werk van Louis Couperus in deze ontwikkeling in vergelijking met dat van tijdgenoten zoals Oscar Wilde en Jacob Israël de Haan. Speciaal aan de orde komen Couperus’ romans Noodlot, De berg van licht en De komedianten.

‘De weifelende sekse’ is tot en met 2 mei 2004 te bezoeken in het Louis Couperus Museum, Javastraat 17 in Den Haag. Openingstijden: donderdag tot en met zondag van 12.00 tot 17.00 uur; woensdag op afspraak (voor groepen en scholieren). Toegangsprijs: 2,20 euro; donateurs van het Louis Couperus Genootschap betalen de halve prijs. Voor meer informatie: 070-3640653.

FacebooktwitterFacebooktwitter

Reacties

Eén reactie op “Homoseksualiteit rond 1900”

  1. Danku voor deze erg mooie tekst. Genoten! JA!

    Joe

    Geplaatst door Wouter Godijn | 14 februari 2018, 11:29

Plaats een reactie

Nieuwsarchief