De binocle

Hysterische taferelen tijdens Couperuswandeling

Als er een nieuw literair tijdschrift wordt gelanceerd met de naam Extaze, dan verwacht je natuurlijk dat de Haagse auteur, zeker in het eerste nummer, ook een inhoudelijke rol wordt gegund. Dat is inderdaad het geval, en wel op heel speciale wijze, in een verhaal van de eveneens Haagse auteur Christien Kok. Ik citeer uit een bespreking op literairnederland.nl:

Vertelster en bedenker van de literaire rondleiding – de Couperusronde – heeft deze georganiseerd om de zoon van haar overleden vriend een zinniger bestaan te bieden. Maar dat pakt anders uit. Nadat ze een gezelschap bij elkaar heeft gekregen waarmee die zoon zijn eerste rondleiding kan houden, belt hij af. Er zit voor haar niets anders op dan het zelf te doen, daarbij ontdekt ze hoe gruwelijk vervelend zo’n rondje literatuur door Den Haag kan uitvallen. Vier heren en acht dames wachten haar op. Niets van wat ze tijdens de ronde over Couperus en zijn werk vertelt is aan deze groep besteed. Wanneer ze vraagt wie er Eline Vere heeft gelezen wordt er plotseling geklaagd over moeilijk ter been zijn. Dan laat Kok het verkeer van de Laan Copes van Cattenburch “spottend ruisen”. (…) Een deel van het gezelschap drijft de spot met de hysterische personages die in de verhalen van Couperus voorkomen. Dan loopt het uit de hand. Een deelnemer uit luid zijn ergernis waarop drie vrouwen hem beginnen uit te schelden. De gids heeft geen enkele invloed meer op de groep en gaat er als een haas vandoor, terwijl de man hysterisch om zich heen maaiend, op de grond eindigt.

Zoals bekend organiseert het Louis Couperus Genootschap regelmatig literaire wandelingen door Den Haag. Mij is nooit iets ter ore gekomen over zulke schandelijke misdragingen. Ik zal de coördinator op een volgende bestuursvergadering daarover eens flink aan de tand voelen. Tenminste, als-ie nog tanden heeft…

FacebooktwitterFacebooktwitter

Reacties

Nog geen reacties

Plaats een reactie

Foto van de dag

penningmeestergezocht.png

Intussen op Twitter