Arabesken, het halfjaarlijkse tijdschrift van het Louis Couperus Genootschap, is in de loop der jaren uitgegroeid tot hét forum voor het Couperusonderzoek. Tal van gerenommeerde letterkundigen en specialisten leveren regelmatig een bijdrage aan Arabesken. Daarnaast is er plaats ingeruimd voor nieuws over (de activiteiten van) het Genootschap en het Louis Couperus Museum, nieuwe uitgaven van en over Couperus, recensies en allerlei wetenswaardigheden.

Arabesken staat onder redactie van Hester Meuleman (hoofdredactie), Rémon van Gemeren, Looi van Kessel en Simon Mulder.

Bijdragen voor Arabesken ontvangen we het liefst als Word-document per e-mail. Richtlijnen voor auteurs worden op aanvraag toegezonden.Omslag van
Arabesken nr.53.
Ontwerp: Pim Oxener.

Donateurs van het Genootschap ontvangen Arabesken gratis. Als u zich wilt aanmelden als donateur, klik dan hier.
 

De laatste vijf nummers van Arabesken zijn los te bestellen voor 9,80 euro per exemplaar, exclusief verzendkosten. Oudere nummers kosten 4,80 euro. U kunt uw bestelling aan ons doorgeven via onze secretaris (secretaris@louiscouperus.nl). De nummers 13 en 17 niet helaas niet meer leverbaar.
 

Inhoudsopgave Arabesken jaargang 27, nr.53 (juni 2019)

H.T.M. van Vliet

Louis Couperus onder vuur
Tot oktober 2019 zal het Louis Couperus Museum onder de titel 'Een orchidee tussen de aardappels' een tentoonstelling wijden aan de spottende teksten over, de parodieën op en de karikaturen van Couperus. Onder dezelfde titel verscheen in mei een uitgave van H.T.M. van Vliet in twee delen over dit onderwerp.

Coen van 't Veer

De dood als reisgenoot - Met Louis Couperus naar Azië en weer terug 
Toen Louis Couperus zich op 24 mei 1921 tegenover de journalist, uitgever en bankier Salomon Frederik van Oss (1868-1949) liet ontvallen dat hij uitgeschreven was, kwam de eigenaar van de Haagsche Post op een lumineus idee. Couperus, die al eerder reisbrieven uit Noord-Afrika voor het tijdschrift had geschreven, zou voor het blad een jaar op reis gaan naar Indië, Japan en China. Van Oss zou de reis betalen – de kosten werden op 15.000 gulden geschat – en hij zou Couperus een honorarium van 10.000 gulden toekennen.

Simon Mulder

'O, Japan! O, de Japanners…!' - Nippon achterna  
In 1922 reisde Couperus door Japan; zijn reisbrieven zijn gebundeld onder de titel Nippon, en hij schreef na zijn reis een bundel Japanse sprookjes en legenden getiteld Het snoer der ontferming, onlangs opnieuw bezorgd door H.T.M. van Vliet. Met beide boeken in de hand reisde voordrachtskunstenaar en redacteur van Arabesken Simon Mulder hem bijna honderd jaar later na, ter gelegenheid van zijn optreden in de Nederlandse Ambassade in Tokyo in december 2018. Hij leidt ons door het Japan dat Couperus hoopte te vinden, het Japan dat Couperus daadwerkelijk vond en het Japan van nu.

H.T.M. van Vliet

'Het blauwe bloemetje' - Louis Couperus over een Franse mailboot  
Aan het einde van zijn rondreis door Japan verbleef Couperus enkele dagen in de havenstad Yokohama. Van daaruit nam hij begin augustus 1922 de Franse mailboot 'André Lebon' naar Singapore. Daar zou hij overstappen op de 'Johan de Witt' voor de terugreis naar Nederland. In zijn laatste reisbrief vanuit Japan besteedde Couperus nauwelijks aandacht aan de Franse mailboot, maar oorspronkelijk was hij dit wel van plan. Op de achterkant van de bladen 19 en 22 van het handschrift van Het snoer der ontferming staat een door Couperus met potlood geschreven en daardoor moeilijk leesbare tekst die gaat over de 'André Lebon'. Waarschijnlijk vond de auteur hem achteraf niet geschikt voor zijn reisbrief in de Haagsche Post. Deze onbekende tekst van Couperus wordt hier voor het eerst gepubliceerd.

Rémon van Gemeren

Bewondering, afgunst, afschuw - Couperus & de contemporaine kritiek (reprise, slot): Proza
De drie delen Proza, postuum verschenen in 1923-1925, vormen het laatste boek in Couperus’ oeuvre waarvan de ontvangst nog niet is bestudeerd. De recensies bieden een aardige staalkaart van wat de critici over het werk van Couperus hebben geschreven. Ondanks de ruimhartige bewondering maakt dat inhoudelijk niet veel indruk, maar interessant is het wel.

Hester Meuleman

Hertalen of niet hertalen? Dat blijft de vraag - Aan het werk met Couperus deel 4  
In de Volkskrant van 8 februari 2019 trok Sylvia Witteman van leer tegen de hertaling van Van oude menschen, de dingen, die voorbij gaan… door Michelle van Dijk. Couperus is zo Couperus niet meer volgens haar. In Arabesken 51 hadden Rémon van Gemeren en Michelle van Dijk hier al een discussie over. En eerder deden verschillende kenners, onder wie Marita Mathijsen en Ronald Giphart, juist een oproep om wél te hertalen, om zo oudere teksten toegankelijker te maken voor een jonger publiek. Maar wat vinden de leerlingen zelf er nu eigenlijk van?

En verder nog de vaste rubrieken Nieuwsbrief van het Louis Couperus Museum, Van en over Couperus en anderen, Korte Arabesken en informatie over de activiteiten van Louis Couperus Genootschap.