Overzicht verschenen Cahiers | Cahier bestellen

In 1995 verscheen het eerste Couperus Cahier als begin van een reeks essays en wetenschappelijke publicaties. Ieder Cahier belicht uitvoerig en diepgravend een bepaald aspect van het leven of werk van Couperus. Er zijn inmiddels zeventien Cahiers verschenen.

De Couperus Cahiers staan onder redactie van Mary Kemperink, Petra Teunissen, Gé Vaartjes en Marianne Hezemans (eindredactie).

Nieuw: Couperus Cahier XVII
De afgelopen jaren zijn verschillende romans van Couperus bewerkt voor toneel. Rob van der Zalm schetst de geschiedenis van deze bewerkingen, de verschillende invalshoeken en de keuzes waarvoor de bewerkers zich gesteld zagen. Hij doet dit tegen de achtergrond van de ontwikkelingen in het Nederlandse theater vanaf de jaren zeventig. Ten slotte probeert de auteur de lezer ervan te overtuigen dat nieuwe emoties te putten zijn uit oude romans, dat papieren personages een heel nieuw leven krijgen op het toneel.

'Als het boek àf is, is het boek voor den schrijver verloren,' schrijft Couperus in een epigram; voor Couperus een verlies, maar een rijke bron voor het toneel zoals de auteur in dit Cahier laat zien.

Over de auteur
Rob van der Zalm is universitair docent aan de Leerstoelgroep Theaterwetenschap van de UvA. Als specialist op het gebied van de Nederlandse theatergeschiedenis was hij ook werkzaam bij het Theater Instituut Nederland tot dit eind 2012 werd opgeheven. Hij promoveerde in 1999 op een onderzoek naar de ensceneringsgeschiedenis van Ibsen in Nederland en voerde in 2011 – samen met Suze van der Poll – de redactie over een Nederlandse bloemlezing uit de brieven van Ibsen. Daarnaast publiceerde hij onder andere monografieën over de theatermakers Shireen Strooker en Hans Croiset.

Bestelwijze
De laatste vijf verschenen Cahiers zijn te bestellen voor 13,32 euro per exemplaar, inclusief verzendkosten. Oudere Cahiers kosten, indien nog beschikbaar, vijf euro. U kunt uw bestelling aan ons doorgeven via het online bestelformulier. In het overzicht hieronder ziet u welke nummers nog leverbaar zijn.

Overzicht van eerder verschenen Couperus Cahiers
I (1995)
Jeannette E. Koch. Zingende lijnen, gebeeldhouwde impressies Louis Couperus, 'Reisimpressies' (1894)
[niet meer leverbaar]
II (1996) Bas Heijne. Angst en schoonheid. Over Louis Couperus en Indië
[niet meer leverbaar]
III (1996) Caroline de Westenholz. Een witte stad van weelde. Louis Couperus en Nice (1900-1910)
[niet meer leverbaar]
IV (1998) Maarten Klein. 'Wist een mensch ooit iets...' Van oude menschen in nieuw licht
[niet meer leverbaar]
V (2000) Feico Hoekstra. Een tempel voor de ziel. Over Pier Pander en Louis Couperus
[niet meer leverbaar]
VI (2001) Manfred Horstmanshoff. 'En ik verheugde mij om de rijzende zon'. Een gladiatorenverhaal van Louis Couperus
[niet meer leverbaar]
VII (2002) Ineke Sluiter. Hoogmoed en Ironie. Couperus' Xerxes
[niet meer leverbaar]
VIII (2003) Karin Peterson. Generaties rond Couperus. Genootschappen 1928-2003
IX (2005) Piet Kralt. De goden, de schoonheid en het ogenblik. God en mens in het werk van Louis Couperus
X (2006) Martijn Icks. Heliogabalus: geschiedenis, droom en nachtmerrie. Historische achtergronden bij De berg van licht
XI (2010) Maarten van Buuren. Drie fatale vrouwen in het fin de siècle. Emma Bovary, Anna Karenina, Eline Vere
XII (2010) Anne Marie Musschoot. Een 'vreemde' vriendschap. Cyriel Buysse en Louis Couperus
XIII (2012) Elsbeth Etty. Het bloed van de barones. Seksueel geweld in Langs lijnen van geleidelijkheid
XIV (2014) Erik Löffler, Marc van Oostendorp, Gé Vaartjes e.a. De taal van Couperus
[niet meer leverbaar]
XV (2017) Ton van Kalmthout, Een eenzame verschijning. Louis Couperus in het literatuuronderwijs, 1890-1990
XVI (2018) Jaap Goedegebuure, Stille venijnen. Verderf en verdervers in het werk van Louis Couperus