Inhoud
 • Tom-Eric Krijger
  Een 'aristocraat van den geest'?
  Een receptiegeschiedenis van de werken van Louis Couperus in vrijzinnig-protestantse kring


 • Hester Meuleman
  Couperus en de Leidse gymnasiasten
  Aa
  n het werk met Couperus deel 2

 • Peter Storm van Leeuwen
  'Waarde Tante!'
  Een brief van grootpapa Petrus Theodorus Couperus uit 1820


 • Nick van Tilburg
  Een prachtuitgave met een droevig verhaal
  De productie en distributie van de bibliofiele uitgave van
  De ode


 • Rémon van Gemeren
  Een gracieus boek voor degelijke en solide Hollanders
  Couperus & de contemporaine kritiek (reprise) 
   


 • Michelle van Dijk en Rémon van Gemeren
  Kippenvel of de vergetelheid: het hertalen van Couperus’ romans