Nieuws

Internationaal symposium over Heliogabalus

Op 29 tot en met 31 juli 2005 zal er in Trinity College te Cambridge (Engeland) een congres worden gehouden onder de titel: ‘Varian Symposium. De historische en de legendarische personae van Keizer Heleogabalus.’

Initiatiefnemer is literatuurhistoricus Leonardo de Arrizabalaga y Prado, die zich jarenlang heeft beziggehouden met de decadente Romeinse keizer Marcus Aurelius Antoninus, beter bekend als Heleogabalus (of Heliogabalus), maar door Prado liever ‘Varius’ genoemd, omdat dat volgens hem waarschijnlijk zijn werkelijke naam was. Prado is niet alleen geïntrigeerd door de historische persoon van de keizer, maar ook door zijn posthume legende of mythe. Het is op zijn minst paradoxaal dat een heerser die niets achterliet dan een reputatie van liederlijkheid het nageslacht fascineerde als geen andere Romeinse imperator dat heeft gedaan.

In de loop der eeuwen zijn er romans, toneelstukken, gedichten, symfonieën, opera’s, balletten, schilderijen, beeldhouwwerken, theaterdecors, ja zelfs stripboeken, nachtclubs en politieke actiegroepen in zijn naam ontstaan. Prado’s onderzoek moet uitmonden in een publicatie, die zowel artefacten en historische teksten over Varius als vergelijkend onderzoek naar aanleiding van dit bronnenmateriaal zal omvatten. Ook werkt Prado aan een database die is gewijd aan het ‘Nachleben’ van de keizer, oftewel een inventaris van kunstwerken, geschriften en andere zaken die zijn ontstaan zijn naar aanleiding van de legendarische Heleogabalus (zoals bijvoorbeeld Couperus’ roman De berg van licht).

Voor dit project heeft Prado de hulp ingeroepen van specialisten van over de hele wereld. Het moet leiden tot een gemeenschappelijke publicatie waarin een zo groot mogelijk aantal interpretaties van de Heleogabalus-legende, vanuit verschillende disciplines, wordt verzameld. Hiertoe heeft Prado een symposium georganiseerd, waarin twee werelden zullen worden verenigd: enerzijds die van klassieke geleerden en moderne historici, anderzijds die van de kunst: schrijvers, musici, dansers en wat dies meer zij – zolang de gemeenschappelijke rode draad maar het onderwerp ‘Varius’ is.

Er is een gevarieerde, internationale groep deelnemers uitgenodigd om een bijdrage te leveren aan het symposium, mondeling of schriftelijk en in de taal van hun keuze. Prado verwacht geen kant-en-klare dissertaties; het gaat hem meer om een inventarisatie van de verschillende invalshoeken, naar aanleiding waarvan een leidend principe of beginsel voor de definitieve publicatie gevonden moet worden.

Vanuit Nederland hebben tot nu toe de volgende personen deelname toegezegd:

– Dr. Antonio Harmsen (vakgroep Nederlandse taal- en letterkunde, Universiteit
Leiden)
– Martijn Icks (historicus, afgestudeerd op Heliogabalus)
– Michiel Klein Swormink (senior editor, Brill Academic Publishers, Leiden)
– Dr. F.G Naerebout (vakgroep geschiedenis, Universiteit Leiden)
– Dr. Caroline de Westenholz (voorzitter Stichting Louis Couperus Museum)

Het symposium begint met een introductieavond op vrijdag 29 juli, gevolgd door een dag en een ochtend van lezingen en presentaties. Het eindigt met een lunch op zondag 31 juli. Trinity College kan een beperkt aantal deelnemers uit het buitenland accomodatie verschaffen. De mogelijkheid tot vergoeding van de reis wordt op dit ogenblik onderzocht. Het symposium wordt mede georganiseerd door dr. Peter Sarris van Cambridge University.

Als u denkt een bijdrage te kunnen leveren aan het Varian Symposium, neem dan contact op met de organisator Leo Prado. Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met Caroline de Westenholz.

FacebooktwitterFacebooktwitter

Reacties

Nog geen reacties

Plaats een reactie

Nieuwsarchief