Nieuws

Jubileumtentoonstelling: 10 jaar Louis Couperus Genootschap

Tien jaar geleden namen twee historici, José Buschman en Joyce Ryken, het initiatief om een stichting in het leven te roepen met het doel om het leven en werk van Louis Couperus blijvend onder de aandacht te brengen. In januari 1993 was de oprichting van het Louis Couperus Genootschap een feit. Misschien kan men beter spreken van een heroprichting, want van 1928 tot 1936 bestond er al een Genootschap Louis Couperus, onder voorzitterschap van Couperus´ eerste biograaf Henri van Booven. De weduwe van Louis Couperus, Elisabeth Couperus-Baud, was erevoorzitster.  Helaas moest dit eerste genootschap tijdens de crisisjaren worden opgeheven.

Ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van het tweede genootschap is er in het Louis Couperus Museum een expositie ingericht over het ontstaan en geschiedenis van beide genootschappen. Aan de hand van documenten en foto’s geeft de tentoonstelling een boeiend beeld van de steeds weer oplevende belangstelling voor Couperus en zijn werk, van de mensen die zich daarvoor inzetten en de activiteiten die werden ontplooid.

De tentoonstelling in het Louis Couperus Museum is te bezichtigen tot en met 15 juni. Adres: Javastraat 17 in Den Haag. Openingstijden: donderdag tot en met zondag van 12.00 – 17.00 uur; woensdag alleen op afspraak (voor groepen en scholieren). Entree: 2,20 euro (donateurs van het Louis Couperus Genootschap betalen 1,10 euro). Voor meer informatie: 070-3640653.

FacebooktwitterFacebooktwitter

Reacties

Nog geen reacties

Plaats een reactie

Nieuwsarchief