Nieuws

Lezende vrouwen rond 1900 in Couperus Museum

Mocht een vrouw lezen, en zo ja wat, en hoelang per dag? Het waren hete hangijzers in het midden van de negentiende eeuw. Als een vrouw al mocht lezen, dan was het vader of echtgenoot die bepaalde welke lectuur vrouwlief ter hand mocht nemen. Te veel kennis werd lange tijd als schadelijk gezien en vooral op seksueel gebied werden vrouwen en meisjes graag zo ontwetend mogelijk gehouden.

Rond 1900 verwierven vrouwen zich meer vrijheid in dit opzicht en dat hangt samen met de ontwikkelingen op maatschappelijk gebied. Het was de periode van de eerste grote emancipatiegolf. Het was ook de periode waarin Louis Couperus leefde en schreef. Zijn werk was de uitdrukking van een nieuwe tijd en stond hierdoor vaak bloot aan kritiek van de oudere garde die veel van zijn romans als een gevaar voor de zedelijkheid beschouwde.

De nieuwe tentoonstelling ‘De grenzen der betamelijkheid. Lezen en vrouwen rond 1900’ in het Louis Couperus Museum belicht de ontwikkeling in de visie op het lezen door vrouwen in de negentiende eeuw. Van een taboe werd lezen uiteindelijk een gewaardeerd middel tot genot of zelfontplooiing. Maar dat ging niet zonder slag of stoot. Schilderijen, aquarellen en reproducties bieden een interessant beeld van de lezende vrouw in de besproken periode. Een verzameling ‘verboden lectuur’ geeft inzicht in de vermeende gevaren waaraan de vrouwelijk ziel blootgesteld werd. Als extra attractie zijn er voor de eerste keer een aantal relevante stukken uit de collectie-Eekhof te zien.

De tentoonstelling wordt geopend op vrijdag 22 juni en is te bezoeken tot en met 18 november 2007. Bezoek de website van het museum voor meer informatie.

FacebooktwitterFacebooktwitter

Reacties

Nog geen reacties

Plaats een reactie

Nieuwsarchief