Nieuws

Nieuw Couperus Cahier: ‘Verderf en verdervers in het werk van Couperus’

Op zondag 15 april werd in het Haagse theater Diligentia, tijdens de viering van het 25-jarig bestaan van het Louis Couperus Genootschap, het zestiende Couperus Cahier ten doop gehouden.

In Stille venijnen. Verderf en verdervers in het werk van Louis Couperus belicht Jaap Goedegebuure een type personage dat in verschillende gedaantes telkens weer opduikt in het werk van de auteur, namelijk dat van ‘de Verderver’: een man (meestal) die een grote bedreiging vormt voor de veilige, burgerlijke conventie. Misschien, zo laat Goedegebuure in zijn essay doorschemeren, staat zo’n verderver dichterbij Couperus zelf dan men zou verwachten van iemand die zo zorgvuldig het imago heeft opgebouwd van een verfijnd woordkunstenaar.

Jaap Goedegebuure is emeritus hoogleraar Moderne Nederlandse Letterkunde aan de Universiteit Leiden. Als literatuurcriticus is hij verbonden aan Trouw. In 2015 gaf hij samen met Oek de Jong een brievenboek uit van Frans Kellendonk. In datzelfde jaar verscheen zijn studie Wit Licht. Poëzie en mystiek in de Nederlandse literatuur van 1890 tot 2015. Binnenkort verschijnt zijn biografie van Frans Kellendonk.

Lees hier hoe u dit Cahier kunt bestellen.

Couperuspenning
Diezelfde middag kreeg oud-bestuurslid Pieter Verhaar de Couperuspenning uitgereikt. Verhaar heeft, bijna net zo lang als het Genootschap bestaat, verschillende functies bekleed in het bestuur. Zo was hij een tijdlang penningmeester, vice-voorzitter, organiseerde hij wandelingen door het Den Haag van Louis Couperus, en trad hij ook zelf op als gids.

De Couperuspenning is een gezamenlijk initiatief van het Louis Couperus Genootschap en het Louis Couperus Museum, en wordt sinds 2006 ongeveer jaarlijks toegekend aan een persoon die zich op buitengewone wijze heeft ingezet om de nagedachtenis aan Louis Couperus levend te houden.

FacebooktwitterFacebooktwitter

Reacties

Nog geen reacties

Plaats een reactie

Nieuwsarchief