Nieuws

Nieuwe Stichting Couperushuis vraagt steun publiek

Het actiecomité tot behoud van het woonhuis van Louis Couperus is onlangs omgevormd tot een stichting. Dit betekent dat nu ook met fondswerving kan worden begonnen om het pand als culturele erfgoed te behouden.

De eerste opzet van de stichting is om het huis aan de Surinamestraat in Den Haag aan te kopen en vervolgens te gebruiken voor literair-culturele activiteiten. Het Louis Couperus Museum, dat nu nog in de Javastraat gevestigd is, zou in dat geval de begane grond kunnen betrekken.

Het bestuur van de Stichting Couperushuis Surinamestraat wordt gevormd door Ankie van der Bol (voorzitter), H.T.M. van Vliet (vice-voorzitter), Rieks Toxopeus (secretaris), Leo Stoffels (penningmeester) en Jilles Heringa (bestuurslid). De leden van het voormalige actiecomité fungeren nu als comité van aanbeveling.

Om een breed maatschappelijk draagvlak te creëren voor de plannen, heeft de stichting de steun nodig van zoveel mogelijk Nederlanders. Ook financiële steun is van harte welkom. U kunt een bijdrage storten, onder vermelding van uw eigen adres, op rekening 14.28.23.228 ten name van Stichting Couperushuis Surinamestraat te Den Haag. Giften aan de stichting zijn aftrekbaar.

FacebooktwitterFacebooktwitter

Reacties

Nog geen reacties

Plaats een reactie

Nieuwsarchief