Biografie

Over Louis Couperus | Bibliografie | Tijdladder


FacebooktwitterFacebooktwitter

meer biografie

Zie voor biografische gegevens ook de Tijdladder Louis Couperus. De volledigste bron is Louis Couperus. Een biografie (1987) van Frédéric Bastet. Andere (korte) levens- beschrijvingen van Louis Couperus op internet: door W. Blok (uit Van Bork en Verkruijsse, Nederlandse en Vlaamse auteurs, in 2002 aangevuld door DBNL) en H.W. van Tricht (uit het Biografisch Woordenboek van Nederland). Een uitgebreid overzicht van het leven en werk van Couperus geeft G.P.M. Knuvelder in zijn Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse letterkunde.