Louis Couperus Scriptieprijs


Het Louis Couperus Genootschap reikt ter gelegenheid van het 150ste geboortejaar van Louis Couperus een scriptieprijs uit. Bachelor- of masterscripties over Louis Couperus, zijn werk of een nauw verwant onderwerp, geschreven tussen 2010 en voorjaar 2013, dingen mee naar een geldprijs van 1000 euro. De winnaar wordt bekend gemaakt tijdens het symposium ‘De taal van Couperus’ op 23 mei 2013 in Den Haag.

 

Het Louis Couperus Genootschap roept scriptiebegeleiders op om scripties van hun studenten onder de aandacht te brengen van het Genootschap. Scriptiebegeleiders en/of studenten kunnen tot uiterlijk 1 maart 2013 scripties indienen. De volgende bepalingen gelden voor de scriptieprijs:

 

   • De scriptieprijs is bedoeld voor de beste scriptie over Louis Couperus, zijn werk of een nauw verwant onderwerp, ingediend tussen januari 2010 en februari 2013. In aanmerking komt de scriptie of het daarmee vergelijkbare werkstuk, waarmee een master- of bacheloropleiding wordt afgesloten aan een universiteit of hogeschool. De scriptie is gewaardeerd met een 7,5 of hoger. De scriptie omvat minimaal 8000 woorden excl. noten en literatuurbijlagen.
   • De scriptie én de beoordeling van de docent worden voor 1 maart 2013 in tweevoud gestuurd naar Postbus 11637, 2502 AP Den Haag én digitaal aangeleverd op voorzitter@louiscouperus.nl.
   • De scriptie dient vergezeld te gaan van een samenvatting in het Nederlands en/of Engels.
   • De jury die de scripties beoordeelt, bestaat uit drie personen.
    Drs. Marja M. T. Hendriksen is voormalig docente Nederlands en heeft veel ervaring in het coachen van studenten bij het schrijven van hun scriptie. Drs. Liesje Schreuders is docente bij de Vrije Academie voor Kunsthistorisch Onderwijs en UvA Talen. Zij is ook hoofdredacteur van Arabesken, het tijdschrift van het Louis Couperus Genootschap. Drs. Petra Teunissen-Nijsse is zelfstandig tekstschrijver en voorzitter van het Louis Couperus Genootschap.
   • De prijs bedraagt 1000 (duizend) euro in contanten. Deze geldprijs is ter beschikking gesteld door een donateur van het Louis Couperus Genootschap. Deze donateur zal een exemplaar van iedere ingediende scriptie ontvangen.
   • De prijs wordt uitgereikt op donderdag 23 mei 2013 tijdens het symposium ‘De taal van Couperus’ in Den Haag.
   • Tijdens de uitreiking worden foto’s gemaakt die samen met een persbericht over de scriptieprijs en de winnaar naar relevante perscontacten van het Louis Couperus Genootschap worden gestuurd.
   • Het juryrapport en de samenvatting van de scriptie worden gepubliceerd op louiscouperus.nl, de website van het genootschap. Over de uitslag wordt niet persoonlijk gecorrespondeerd.
   • De winnaar verklaart zich bereid de scriptie om te werken tot een artikel in het tijdschrift Arabesken van het Louis Couperus Genootschap en/of een lezing te houden over het onderwerp van de scriptie.
   • Indien de kwaliteit of de kwantiteit van de ingediende scripties onvoldoende is, behoudt het Louis Couperus Genootschap zich het recht voor de prijs niet uit te reiken. De geldprijs blijft dan in handen van de donateur van het genootschap.

 

De Louis Couperus Scriptieprijs is één van de vele activiteiten in het Louis Couperus jubileumjaar 2013. In 2013 vieren we het 150ste geboortejaar van Louis Couperus. Het voorlopige programma, met alle tentoonstellingen, lezingen, literaire bijeenkomsten en boekpresentaties, vindt u hier.

 

FacebooktwitterFacebooktwitter