Tijdladder Louis Couperus (1863-1912)

FacebooktwitterFacebooktwitter

Over de Tijdladder

De Tijdladder Louis Couperus is een bibliografie, biografie, citaten- en prentenboek in één. Hoewel de meeste gegevens reeds voorhanden waren en in verschillende naslagwerken konden worden opgezocht, zijn ze nu voor het eerst op overzichtelijke wijze en in samenhang gepresenteerd.

In de linkertabel zijn, in chronologische volgorde, alle afzonderlijk gepubliceerde werken van Couperus opgenomen,* vergezeld van de datum waarop de titel (voor het eerst) verscheen. Aangezien Couperus het leeuwendeel van zijn werk voorpubliceerde in kranten en tijdschriften, staan sommige titels twee keer vermeld: als tijdschriftpublicatie én als boektitel. Boekuitgaven zijn in paars en kapitaal weergegeven. Als u met de muis een titel aanwijst, dan verschijnt er een venstertje met nadere informatie over de bron (tijdschrift of krant waarin de titel verscheen), de eerste uitgave in boekvorm en de vindplaats in de Volledige Werken Louis Couperus.

Evenwijdig aan de lijst met publicaties staan in de rechtertabel de biografische gegevens, zodat u in één oogopslag vergelijkingen kunt maken en (dwars)verbanden kunt leggen tussen gebeurtenissen in Couperus' leven en zijn werk.

Is de bibliografie in principe volledig, voor de biografie is noodzakelijkerwijs een selectie uit het beschikbare materiaal gemaakt. In de toekomst zal het biografische gedeelte van de Tijdladder echter fors worden uitgebreid; via links zullen bepaalde episoden uit Couperus’ leven nader worden uitgelicht.

De Tijdladder is verlevendigd met een groot aantal illustraties en foto's, al dan niet vergezeld van een treffend citaat uit Couperus' werk.

Voor de Tijdladder is voornamelijk gebruik gemaakt van de Leeswijzer uit deel 50 van de Volledige Werken Louis Couperus (ed. H.T.M. van Vliet), Louis Couperus. Een biografie van Frédéric Bastet en de door S. van Althuis samengestelde Couperus-Almanak. Als basis voor deze elektronische editie diende de beknoptere, papieren versie van de Tijdladder Louis Couperus, die in 2003 werd uitgegeven ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van het Louis Couperus Genootschap.

*Enkele tijdens Couperus' leven verschenen boekuitgaven zijn niet in de bibliografie opgenomen; het gaat hierbij om een tweede, afzonderlijke oplage van titels die eerder in bundels zijn verschenen (bijvoorbeeld Jan en Florence, Wreede portretten, Elyata en Lucrezia).