Nieuws

Van oude mensen en nieuwe dingen

De Boekenweek van 2008 wordt gewijd aan het thema ‘Van oude mensen. De derde leeftijd en de letteren’. Hierop vooruitlopend is in het Louis Couperus Museum vanaf 22 november een tentoonstelling te zien die deels gewijd is aan de roman waaraan de titel van de Boekenweek is ontleend: Van oude menschen, de dingen, die voorbij gaan…

Oude mensen spelen een belangrijke rol in de boeken van Louis Couperus. Maar hoewel de schrijver zichzelf met de gebruikelijke zelfspot een ‘passatist’ noemde, was hij als auteur eigenlijk heel modern voor zijn tijd. Actuele ontwikkelingen zoals anarchisme, vredesbeweging, vrouwenemancipatie en de Boerenoorlog komen in zijn boeken van meet af aan aan de orde. Nieuwe technische uitvindingen zoals elektrisch licht, de telefoon, de fiets, de auto en het vliegtuig vinden we direct al in zijn romans.

De tentoonstelling wil deze paradox aan het licht brengen en visualiseren. In de eerste kamer van het museum wordt het thema ‘Oude mensen’ in het werk van de schrijver gevisualiseerd. Hier worden schilderijen getoond die de ouderdom tot onderwerp hebben, en illustraties uit het werk van Couperus met ditzelfde thema.

In de tweede ruimte wordt aandacht besteed aan de ‘nieuwe dingen’ in de romans van Couperus. Hier zijn onder andere affiches van fietsen, automobielen – of ‘kachels’ zoals Couperus ze noemde – en ‘aeroplanen’ te zien. Waar mogelijk worden de objecten zelf getoond. Een vroege ‘kinematograaf’ en telefoons (‘kletsbellen’), alsmede een aantal schilderijen van hoe daarmee rond 1900 omgegaan werd, geven een interessant tijdsbeeld. Illustraties van anarchisme, de Boerenoorlog, de vrouwen- en vredesbeweging completeren de tentoonstelling.

Voor deze expositie, die te zien zal zijn tot met 18 mei 2008, werd wederom dankbaar geput uit de collectie Sine Qua Non, de privé-verzameling Couperiana die verleden jaar is aangeschaft door Letterkundig Museum en Koninklijke Bibliotheek.

Zie voor meer informatie de website van het museum.

FacebooktwitterFacebooktwitter

Reacties

Nog geen reacties

Plaats een reactie

Nieuwsarchief