Nieuws

Verliefdheid en vervoering bij Couperus

Piet Kralt schrijft gestaag verder aan zijn indrukwekkende reeks artikelen en studies over het werk van Louis Couperus. Zijn laatste bijdrage verscheen in 2011: Louis Couperus: verliefdheid en vervoering. In zijn romans, verhalen en feuilletons beschrijft Couperus vele facetten van de liefde: verliefdheid en huwelijk, platonische verering en hartstocht, vervoering en wellust. In Louis Couperus: verliefdheid en vervoering onderzoekt de auteur Couperus’ visie op al deze verschijnselen. Hij plaatst ze bovendien in de internationale context van Couperus’ tijd met voorbeelden uit de Franse, Duitse, Engelse, Nederlandse en Noorse literatuur, om zo een levendig beeld te schetsen van de rijk geschakeerde liefdesbeleving van rond 1900.

Het boek is voor 12,50 euro te bestellen via Gigabook. Meer over deze nieuwe studie in het volgende nummer van Arabesken.

FacebooktwitterFacebooktwitter

Reacties

Nog geen reacties

Plaats een reactie

Nieuwsarchief