Nieuws

Verschenen: Couperus Cahier nr.IX

In het werk van Couperus valt een reeks antithesen aan te wijzen, die steeds in verschillende gedaantes in zijn romans en verhalen opduikt: ziekte versus gezondheid, extase versus verliefdheid, kunstenaar versus burger, overbeschaving versus eenvoud en god versus mens. In De goden, de schoonheid en het ogenblik. God en mens in het werk van Louis Couperus onderzoekt Piet Kralt de wijze waarop Couperus de tegenstelling tussen god en de mens in zijn werk gestalte geeft.

In het eerste hoofdstuk plaatst Kralt dit thema in de context van de Europese letterkunde en laat hij zien welke rol deze oppositie speelt in het werk van onder meer Kloos, Baudelaire, Rilke en Proust. Vervolgens geeft Kralt een scherpe analyse van de postuum verschenen verhalenbundel Het snoer der ontferming (1924), waarin Couperus de verhouding tussen het goddelijke en menselijke op indrukwekkende wijze heeft verbeeld. In het afsluitende deel van dit Cahier worden de bevindingen van deze analyse in het kader van Couperus’ gehele oeuvre geplaatst.

Lees hier hoe u dit Cahier kunt bestellen.

FacebooktwitterFacebooktwitter

Reacties

Nog geen reacties

Plaats een reactie

Nieuwsarchief