Volledige Werken Louis Couperus

[H.T.M. van Vliet], Algemene verantwoording van de Volledige Werken Louis Couperus. Utrecht enz., 1987 [= 1988]. ISBN 90 254 0082 5.

Louis Couperus, Volledige Werken. Utrecht enz., 1987-1996. 50 dln. Verzorgd door H.T.M. van Vliet, J.B. Robert, Karel Reijnders, Ernst Braches, Jan Fontijn, Marijke Stapert-Eggen, Oege Dijkstra en Gerard Nijenhuis.

dl. 1 Een lent van vaerzen (1988). ISBN 90 204 2602 8.
dl. 2 Orchideeën; Een bundel poëzie en proza (1989). ISBN 90 204 2604 4.
dl. 3 Eline Vere; Een Haagsche roman (1987). ISBN 90 254 0485 5.
dl. 4 Noodlot (1990). ISBN 90 204 2623 0 (geb.).
dl. 5 Extaze; Een boek van geluk (1990). ISBN 90 204 2614 1.
dl. 6 Eene illuzie (1988). ISBN 90 254 0475 8.
dl. 7 Majesteit (1991). ISBN 90 204 2633 6.
dl. 8 Reis-impressies (1988). ISBN 90 204 2599 4.
dl. 9 Wereldvrede (1991). ISBN 90 204 2639 2.
dl. 10 Williswinde (1990). ISBN 90 2622 2.
dl. 11 Hooge troeven (1991). ISBN 90 204 2643 5.
dl. 12 De verzoeking van den H. Antonius. Naar Gustave Flaubert. Fragmenten (1992). ISBN 90 254 0002 7.
dl. 13 Metamorfoze (1988). ISBN 90 204 2590 0.
dl. 14 Psyche (1992). ISBN 90 254 0052 3.
dl. 15 Fidessa (1992). ISBN 90 254 0032 9.
dl. 16 Langs lijnen van geleidelijkheid (1989). ISBN 90 204 2611 7.
dl. 17 De stille kracht (1989). ISBN 90 204 2603 6.
dl. 18 Babel (1993). ISBN 90 254 0062 0.
dl. 19 De boeken der kleine zielen I en II (1991). ISBN 90 204 2635 4.
dl. 20 De boeken der kleine zielen III en IV (1991). ISBN 90 204 2637 0.
dl. 21 Over lichtende drempels (1993). ISBN 90 254 0102 3.
dl. 22 God en goden (1989). ISBN 90 204 2610 9.
dl. 23 Dionyzos (1988). ISBN 90 204 2600 1.
dl. 24 De berg van licht (1993). ISBN 90 254 0072 8.
dl. 25 Van oude menschen, de dingen, die voorbij gaan… (1988). ISBN 90 204 2592 7.
dl. 26 Aan den weg der vreugde (1989). ISBN 90 204 2612 5.
dl. 27 Van en over mijzelf en anderen (1989). ISBN 90 204 2613 3.
dl. 28 Antieke verhalen (1993). ISBN 90 254 0112 0.
dl. 29 Korte arabesken (1990). ISBN 90 204 2621 4.
dl. 30 Antiek toerisme; Roman uit Oud-Egypte (1987). ISBN 90 204 2588 9.
dl. 31 De zwaluwen neêr gestreken (1993). ISBN 90 254 0090 6.
dl. 32 Schimmen van schoonheid (1991). ISBN 90 204 2634 6.
dl. 33 Uit blanke steden onder blauwe lucht (1994). ISBN 90 254 0410 3.
dl. 34 Herakles (1994). ISBN 90 254 0793 5.
dl. 35 Van en over alles en iedereen (1990). ISBN 90 204 2624 9.
dl. 36 De ongelukkige (1994). ISBN 90 254 0652 1.
dl. 37 De komedianten (1992). ISBN 90 254 0012 4.
dl. 38 Legende, mythe en fantazie (1994). ISBN 90 254 0882 6.
dl. 39 De verliefde ezel (1994). ISBN 90 254 0420 0.
dl. 40 De ode (1990). ISBN 90 204 2625 7.
dl. 41 Xerxes of de hoogmoed (1993). ISBN 90 254 0100 7.
dl. 42 Iskander (1995). ISBN 90 254 1403 6 geb.
dl. 43 Met Louis Couperus in Afrika (1995). ISBN 90 254 0645 9.
dl. 44 Het zwevende schaakbord (1994). ISBN 90 254 0783 8.
dl. 45 Oostwaarts (1992). ISBN 90 254 0022 1.
dl. 46 Proza (1995). ISBN 90 254 1364 1.
dl. 47 Het snoer der ontferming (1995). ISBN 90 254 1354 4.
dl. 48 Nippon (1992). ISBN 90 254 0042 6.
dl. 49 Ongebundeld werk (1996). ISBN 90 254 0895 8 geb.
dl. 50 Ongepubliceerd werk (1996). ISBN 90 254 0905 9 geb.

FacebooktwitterFacebooktwitter

Nieuwsarchief