Laatste nieuws

Image2

Arabesken nr.46 verschenen

Het afgelopen jaar werden we getrakteerd op maar liefst twee grote theaterproducties naar aanleiding van Couperus' werk. Het is dan ook niets anders dan logisch dat het decembernummer van Arabesken voor een groot deel in het teken staat van Couperus en het toneel. Zo zijn er vraaggesprek-
ken met Ivo van Hove en Peter van Kraaij, respectievelijk de regisseur en de dramaturg/scriptschrijver van De stille kracht; naar aanleiding van de toneelbewerking van Eline Vere spraken we met Ger Thijs (script en regie) en Hanne Arendzen, die de gelijknamige heldin speelt in het stuk. Van beide voorstellingen zijn ook uitgebreide recensies in dit nummer opgenomen.

Over het Louis Couperus Genootschap

Het Louis Couperus Genootschap werd in 1993 opgericht om liefhebbers van het werk van Louis Couperus (1863-1923) bijeen te brengen en wetenschappelijk onderzoek naar het leven en het oeuvre van de auteur te stimuleren. Het Genootschap organiseert elk jaar lezingen, voorstellingen en andere activiteiten, waarbij het leven en werk van Couperus centraal staan. U steunt het Genootschap, dat niet wordt gesubsidieerd, voor slechts 2,10 euro per maand!

Lees verder >>

Nieuws

Een avondje Couperus in de stadsschouwburg
15 november 2015
Door Peter Hoffman
Image30
Arabesken nr.45 verschenen
27 juni 2015
Door Peter Hoffman
Image041
Couperuspenning 2015 voor Frans van der Linden
10 juni 2015
Door Peter Hoffman
Image2
Tentoonstelling: ‘Mesdag, Couperus en tijdgenoten’
16 mei 2015
Door Peter Hoffman
Genootschapsdag 2015: Couperus’ habitat
1 maart 2015
Door Peter Hoffman

Intussen op Twitter

Foto van de dag

Twee Couperusbanden in perkament vergelijken

Door Paul van Capelleveen

Vandaag kwamen Han Peek en Hans Matla in
de KB op bezoek om twee exemplaren van de roman Van oude menschen, de dingen die voorbijgaan te vergelijken. De roman van Louis Couperus verscheen in 1906. Het ont-
werp voor het omslag werd gemaakt door Chris Lebeau en er waren twee edities te koop: gebonden in geel linnen en ingenaaid in papier. Maar er bestond een derde uitvoering, die lange tijd onbekend was aan bibliografen en verzamel-
aars.

Er zijn namelijk twee exem-
plaren gebonden in perkament. Tot een paar jaar geleden waren die volstrekt onbekend, maar ze doken met een tussen-
poos van vier jaar op: één ervan belandde in 2009 in de particuliere collectie van Hans Matla, de andere in 2013 in de collectie van de KB. (Zie mijn eerdere blog op het KB-blog: 'Aanwinst: Couperus in perkament').

Lees verder >>