Laatste nieuws

Met Couperus op reis

Arabesken nr.53 verschenen

Het nieuwe nummer van Arabesken, met als motto 'Op reis met Couperus', bevat o.a. bijdragen van Coen van ’t Veer over 'Louis Couperus naar Azië en weer terug', en van Simon Mulder, die Couperus' voetsporen volgde in Japan. Verder: H.T.M. van Vliet over zijn nieuwe boek met spottende teksten over, parodieën op en karikaturen van Couperus, en nogmaals: de kwestie van het hertalen. Deskundigen hebben inmiddels hun zegje wel gedaan, maar vinden de leerlingen er zelf eigenlijk van?

Over het Louis Couperus Genootschap

Het Louis Couperus Genootschap werd in 1993 opgericht om liefhebbers van het werk van Louis Couperus (1863-1923) bijeen te brengen en wetenschappelijk onderzoek naar het leven en het oeuvre van de auteur te stimuleren. Het Genootschap organiseert elk jaar lezingen, voorstellingen en andere activiteiten, waarbij het leven en werk van Couperus centraal staan. U steunt het Genootschap, dat niet wordt gesubsidieerd, voor slechts 2,10 euro per maand!

Lees verder >>

Nieuws

Image5
Nieuw Couperus Cahier over Couperus en toneel
12 juni 2019
Door Peter Hoffman
Tentoonstelling en boek: ‘Couperus bespot’
30 mei 2019
Door Peter Hoffman
Untitled
Genootschapsdag 2019: ‘Couperus in Azië’
8 maart 2019
Door Peter Hoffman
Arabesken 52 uitgelicht
Arabesken nr.52 verschenen
9 december 2018
Door Peter Hoffman
Clipboard02
Tentoonstelling: ‘In de ban van Japan’
16 oktober 2018
Door Peter Hoffman

Intussen op Twitter

Van jonge mensen, de dingen, die nog komen gaan…

Door Peter Hoffman

Een heuse rel rond Couperus, wie had dat anno nu nog verwacht? Aanleiding is het initiatief van neerlandica Michelle van Dijk om Van oude menschen, de dingen die voorbij gaan… te hertalen, om zo Couperus’ beroemde roman weer toegankelijk te maken voor jonge lezers. En dat is hoognodig volgens haar, want zijn proza is ‘veel te bloemrijk voor deze moderne tijd, met zijn herhalingen, de neologismen, de gallicismen, de puntjes… de uitroeptekens!! Maar dat wat nog het meest afwijkt van onze taal nu, is de zinsvolgorde (-lengte ook, ja). En geloof me, dat is dus iets waar een jonge lezer over struikelt’.

Eerst even iets over het misverstand dat Couperus’ taalgebruik en stijl mettertijd zou zijn ‘verouderd’. De waarheid is dat Couperus’ manier van schrijven al ouderwets en ingewikkeld werd bevonden voordat zijn paarse inkt goed en wel was opgedroogd. En niet alleen door scholieren. Lees een willekeurige recensie van zijn werk uit die tijd, en je stuit steeds weer op dezelfde bezwaren: ‘de gemaaktheid van stijl en woordenkeus’, ‘het kwistig gebruik van Fransche uitdrukkingen’, ‘opzettelijke gekunsteldheid’, ‘verwrongen zinsconstructies’, enzovoort. Wat dat aangaat had Van Dijk honderd jaar geleden al aan de slag gekund.

Lees verder >>